Monday, September 17, 2007

Click COMMENTS below to start

35 comments:

thanhthoang7044761 said...

Tran Thi Thanh Thoanng
code 7044761
class 02
I) Đoạn văn tự chọn:
Bản tiếng Việt:
“Hoạt động ngày hội trong đó cũng mang đậm màu sắc nông nghiệp và liên quan đến thời kỳ lịch sử thời Hùng Vương. Đối với Hà Nội, mảnh đất màu mỡ ở ven sông lại càng là nơi có nhiều tế lễ.
Ngày hội nước được thể hiện trên trống đồng Cổ Loa.Cho đến ngày nay, nhiều làng mạc ở ngoại thành Hà Nội vẫn còn những ngày hội đua thuyền trên những con sông ở các ngoại thành.
Tháng Bảy, người Việt làm hình mã đốt cúng vong hồn, trong làng xóm có hội đua thuyền, bơi chảy. Tháng Tám nhà nông giết bò, tế thần đất, bày tượng, chơi trò leo cột, đập tay hay làm lễ Phật Yên.”
Bản dịch sang tiếng Anh:
“Festive activities were imbuded with agricultural colourings and related to the historic period of the Hung Kings. As Hanoi is sistuated on a fertile and riverside land, a host of rites have developed therein.
The image of the water festival was engraved on Co Loa brozone drums. So far, many villages on the Hanoi’s outskirsts still hold boat-racing festival on rivers.
In the 7th lunar month, Viet people made puppets on joss papers then burnt them as a sacrifice to the wandering souls while villages held boat races and swimming competitions. In August, peasants slaughted oxen as a sacrifice to the Earth genie, exhibited statues, played pole-climbing, hand slapping games or celebrated Phat Yen rituals.”
(Le hoi o Ha Noi.Dịch thuật-từ lý thuyết đến thực hành.Trang 632-633(doan 2,3,4).Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn.2003
Phần bình luận:
Theo tôi bài dịch trên khá hoàn chỉnh, đảm bảo giữ đúng nội dung của bản tiếng Việt. Dịch giả đã lựa chọn từ ngữ, thêm từ hoặc bỏ từ hợp lí để thể hiện hết ý nghĩa của bản tiếng Việt. Tiêu biểu ở những ví dụ sau:
- Ở câu 1, từ “trong đó” được lượt bỏ vì dịch sang tiếng Anh sẽ không có nghĩa, và làm câu văn dài dòng khó hiểu. Ngòai ra, cụm từ “thời kỳ...thời Hùng Vương” trong bản dịch tiếng Anh đã bỏ bớt một từ “thời”; điều này nhằm tránh trường hợp lặp lại từ giúp đoạn văn mạch lạc hơn. Việc bỏ từ này còn thấy ở câu “ Cho đến ngày nay....sông ở các ngoại thành”: từ “ngoại thành” chỉ cần dịch một lần là có thể đủ nghĩa.
- Trái ngược với hình thức bỏ từ là thêm từ. Trong bản dịch này, dịch giả cũng thêm một số từ nhằm làm cho bản tiếng Anh rõ nghĩa và phù hợp với cách hành văn của Anh ngữ. Cụ thể: “Ngày hội nước”-“The image of the water festival” hay cụm từ “hình mã”-“puppets on joss paper” .
- Bên cạnh đó, bản dịch còn cho thấy dịch giả là người hiểu văn hóa Việt Nam. Điều này thể hiện qua cách sử dụng “ In 7th lunar month”, theo tập quán của người Việt thì hội hè luôn được tính theo âm lịch (lunar calendar), cho nên nếu chỉ dịch là “In 7th month or In July” là không chính xác. Thế nhưng từ “tháng tám” tiếp theo lại được dịch là “In Augaust”, điều này vẫn đúng vì người đọc sẽ hiểu thông qua “In 7th lunar month”. Sự tĩnh lược này cũng nhằm giúp văn bản gọn hơn.
- Dịch giả cũng rất khéo léo trong việc lựa chon từ ngữ. Tiêu biểu như: “trống đồng”-“bronze drums”, nếu không để ý người dịch có thể dùng từ”brass,copper” khi nói về kim loại đồng, nhưng những từ đó đeefu không chính xác; “vong hồn”-“wandering souls”, theo tôi ta cũng có thể dùng “lost souls”; “nhà nông”-“peasants”, vừa nghe từ nhà nông có thể ta sẽ nghĩ ngay đến từ “famers”, thật ra cũng có thể dùng nhưng “peasants” thì sát nghĩa hơn vì có nghĩa là những người trồng lúa trên diện tích đất nhỏ, còn “famers” có thể là những người làm trên các nông trại. “Thần đất”-“earth genie”, đôi khi dùng “earth god” nhưng “god” là từ mang tính công giáo, không thích hợp với văn hóa Việt.
- Để đảm bảo đúng cách hành văn của Anh ngữ, dịch giả đã thay đổi cấu trúc một số câu để đúng với ngữ pháp tiếng Anh. Ví dụ câu “Đối với Hà Nội...nhiều tế lễ”-“As Hanoi is....therein”, vừa đúng ngữ pháp vừa đảm bảo nghĩa không đổi.
- Tuy nhiên, có một điểm tôi thấy khó hiểu là cách sử dụng từ “sacrifie” trong nghĩa “cúng vong hồn” và “tế thần”, vì tế thần trang trong hơn cúng vong hồn nhưng vẫn dùng cùng một từ. Theo tôi có thể dùng “offering to the wandering souls”, như vậy sẽ có sự phân biệt rõ ràng.
Tóm lại, bài dịch đảm bảo giữ đúng nghĩa gốc của bản tiếng Việt. Người đọc không hiểu nhầm khi xem bản tiếng Anh.

II) Đoạn văn bắt buộc:
Tôi bình luận đoạn thứ 2 trong sách “Những cảnh đẹp ở Việt Nam” trang 9. Sau khi đọc đoạn văn này, tôi có những nhận xét sau:
Đoạn văn được dịch đúng nội dung, cách hành văn mạch lạc, đảm bảo ngữ pháp, có sự lựa chọn từ ngữ thích hợp. Để đảm bảo được nội dung văn bản gốc, dịch giả còn thay đổi cú pháp của một số câu để người xem dễ hiểu hơn.
Chẳng hạn như câu “ Người Việt Nam ví...đất hẹp miền trung”-“ Vietnamese describe their...center of the country”. Từ câu ghép trong tiếng Việt đã được chuyển thành những câu đơn trong tiếng Anh. Ngoài ra, dịch giả cũng thay đổi ấch diễn đạt để phù hợp với phong cách văn học Anh: “Lịch sử khẩn hoang...của người Việt Nam..”-“ Viet Nam’s history of land reclamation..”. Hoặc: “..một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao..”-“..a tradition of both self-determination and a strong local community..”.
Việc dùng từ vựng cũng khá chính xác, từ ngữ trong 2 văn bản tương đương nghĩa với nhau. Một số ví dụ tiêu biểu như: “nằm bên bờ biển Đông”-“bordering the Eastern Sea”, nếu dịch đúng từng từ thì có thể là “ lieing next to the Eastern Sea” nhưng như thế sẽ không miêu tả hết đặc điểm vị trí địa lý là biển trãi dài từ Bắc đến Nam, từ “bordering” đã thể hiện hết ý này. “bảo vệ đát nước”-“land protection” chứ không phải là “nation/ country protection” từ “land” ngoài nghĩa là “soil,ground or the surface of the Earth” thì còn có nghĩa là “native hometown” nên việc sử dụng này vẫn chấp nhận được và nó giúp cho giọng văn tránh sắc thái trang trọng khi thay cho “nation/country”. Ngoài ra, người dịch còn thêm từ “Viêtnamese” để giải thích cho từ “majority ethnic Kinh” mà trong bản tiếng Việt không có, đều này vẫn được chấp nhận vì nó giúp giải thích thêm về dân tộc Kinh ở Việt Nam là ai. “mối liên hệ đặc biệt”-“special tie” chứ không phải là “special relationship”, từ “tie” vừa thể hiện mối liên hệ vừa nói lên sự gắn kết giữa con người và đất nước Việt. Để tránh trường hợp lặp từ dịch giả đã thay đổi từ vựng nhưng vẫn đồng nghĩa để đoạn văn dịch được mạch lạc hơn,như “hai thúng gạo lớn”-“two large baskets of rice/ two “rice baskets””.
Tuy nhiên tôi nghĩ ở đoạn “dãy Trường Sơn chạy dọc theo..”-“Trương Sơn Mountain Range in the narrow..” nên thay giới từ “in” bằng “along” như vậy sẽ chính xác hơn trong việc miêu tả vị trí địa lý của dãy TS. Và “lúa nước” chỉ cần dịch là “rice” chứ không cần “ưet-rice”, để tránh dài dòng khó hiểu. Bên cạnh đó “ đã có từ bao đời nay”-“extends back many centuries” có thể dùng thì present perfect để nhấn mạnh sự tồn tại của tập quán trồng lúa nước là từ rất lâu, mặc dù “extends back” cũng thể hiện ý đó nhưng dùng thì simple present vẫn không thích hợp.

Nói chung, đoạn văn dịch tốt, sát với nội dung bản tiếng Việt và phù hợp với phong cách hành văn của Anh ngữ. Dịch giả đã đảm bảo sự tương đồng trong nội dung của hai văn bản.

ven said...

Vietnamese- English Translation
Lương Văn Nhơn:Người Con Chí Hiếu
2) 35 tuổi, Nhơn là con trai út trong gia đìnhlao động nghòe, hãy còn độc thân. Ba anh em và chị của Nhơnđã lập gia đình riêng, phần Nhơn lo phung dưỡng cha mẹ già(Ông Dương Văn Ngọ) trên 70 tuổi. Ngắm ngôi nhà trống trước dột sau không có diều kiện thắp sáng, thiếu cả tiện nghi sinh hoạt tối thiểu, tôi hiểu lúc còn sống Nhơn phải lao động vất vả để chỉ lo đủ cái ăn cho 3 người. Ngoài chăm sóc mọt công ruộng , hàng ngày anh phải đi làm thuê, cuốc mướn (Cuốc đấy,nhổ bàng,đan điệm)và thả câu giăng lưới.
Paragraph 2:Thirsty five years old and still single, Nhơn is the youngest son of a poor peasant family. As his three siblings were already married and had their own homes, Nhơn was tasked to take care of his old parents who were both over 70. Looking at his squalid house without electricity and other basic conveniences, I could figure out how hard he had to work to eke out a living for the whole family. Beside tending an acre of paddy, he either went fishing with a line or a net or worked as a hired hand at jobs such as hoeing the field, cutting and gathering rush or making mats
Sourse:Trương Quang Phú “basic book:English-Vitnamese, Vietnamse- English Translation subject) Ho Chi Minh National University.
Comment:
This translated paragraph is good. Translator uses familiar words and simple grammar structures. So readers can understand this paragraph easily. Beside the translator uses some skipped sentences make the translated paragraph is shorter than the source text, but keeping content of the text such as “Thirsty five years old and still single, Nhon was the youngest son of the poor family” or “Looking at his squalid house without…conveniences”. Besides, he also use expression form to express the ideas of the source text “ How hard he had to work to eke out a living for the whole family”. I think this is the good point of translation because the readers can understand the level of hardness of Mr Nhan through “how hard …”
The other good point is the way of using word. The word “ squalid house” is used is very apropriate to the context. Through word “squalid”, the readers can understand the poverty of Mr Nhan (Squalid means very dirty and lack of care). If the translator uses word “ empty” instead of word “squalid”, he cannot express idea of source text. In my opinion there is no word is as good as word “ squalid”
However, there are some issues I want to mention. Firstly, I mention the word “task” in “Nhan was tasked to take care of his parents”. The word “task” is used is ok, but I think he use word “duty” instead of “ task” will be better. “ Duty” means consider it one’s duty. It means Mr Nhan take of his parents with pleasure. Secondly, in the source text there is word “hang ngay” in “Ngoai cham soc mot cong ruong , hang ngay anh phai lao dong rat vat va..” but in the target text, there is no this word .
In short, this paragraph is ok. The way of using words and structures are chosen correctly and cleverly. So readers have less difficulty in understanding the target text.iT KEEP THE MEANING of the source text.

ĐOẠN 5:BÃI BIỂN CỔ TRÀ- CỔ TRÀ BEACH
Nhìn chung, đoạn văn được dich gia dịch rất tốt . Cái hay của ông la đã sử dung mệnh đề rút gọn làm cho bản dịch ngắn hơn so với biên bản gốc nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của biên bản gốc. Dịch gia không sử dụng cấu trúc gì phức tạp làm đọc giả khó hiểu . Ngoài ra cái hay của dịch gia là cách sử dụng từ ngữ. Từ “boast’ trong “The areas also boasts tourists sight” được sử dụng rất khoe léo. Qua t ừ này dịch gia không chỉ giới thiệu về cảnh đẹp của Việt Nam mà nói lên được tình cảm của dịch gia đó là niềm tự hào khi giới thiệu những danh lam thắng cảnh của đất nước. Câu văn sẽ thật bình thường nếu dịch gia dich là “ The area has many beautiful places which they attract many visitors” thay vì như trong biên bản dịch sang tiếng anh trong sách.Vì vậy tôi nghĩ không còn từ nào thích hợp hơn từ “boast”.Có thể thấy ông đã chọn lọc rất kỹ từ vựng trong khi dịch.
Bên cạnh , tôi muốn góp một vài ý kiến nhò vào trong đoạn dịch khá hoàn hào này.Trong câu thứ hai của đoạn “Its seventeen kilomestres of beaches stretch from Got Cape to Hòn Ngọc” Tôi nhận thấy hơi khó hiểu . Theo tôi có thể dịch “ Its length is seventeen kilometres and stretch from…” Trong câu 3 dịch gia sử dụng từ “dotting”thật làm cho người đọc khó hiểu. Nếu tôi không đọc biên bản tiếng việt thì thật sự không hiểu được ý của câu này . Theo tôi , trong câu này tôi sẻ sử dụng từ “in” thay vì từ “dotting”. Và cũng trong câu này, tôi nghĩ dịch gia không nên dùng cụm từ”earn their incomes from fishing”.Theo tôi, ông nên dùng cụm “get incomes from fishing” hoặc “earn their living by fishing”.
Tóm lại, tôi nhận tháy bài dịch này khá hoản hảo. Trong đoạn dịch dịch gia đã cân nhắc lựa chọn từ vụng rất kỹ làm sao cho doạn dịch dễ hiểu nhất mà không làm thay đổi nghĩa của biên bản gốc.
Nguyen Thi KIm Ven class:02. MSSV:7044766

kieuloan said...

Name:Nguyễn Thị Kiều Loan
Student’s number:7044755
Group:2


Đây là bản dịch Tiếng Anh hoàn chỉnh và rất hay. Nó được thể hiện chủ yếu qua cách chọn lựa và sử dụng từ ngữ được thể hiện qua các từ, nhóm từ sau:
“Nằm bên bờ” có nghĩa là cận kề, tiếp giáp nên ở đây tác giả sử dụng từ “border” là rất chính xác.Chữ “ví” thay vì sử dụng “compare” nhưng ở đây người dịch sử dụng “describe”. “Người Việt Nam ví…” ở đây có nghĩa là “Người Việt Nam cho là….” Do dó sử dụng “describe” ở đây là chính xác, hợp lý.Để thể hiện ý nước ta giống như một gánh gạo với hai đầu là hai thúng gạo lớn của cả nước, cụm từ “ở hai đầu của cả nước được người dịch sử dụng rất độc đáo qua cụm từ “in the south” và “in the north”.“Lịch sử khai hoang, bảo vệ đất nước, làm thủy lợi đã có từ bao đời nay ” có nghĩa là những hoạt động này đã tồn tại trong thời gian dài và lập đi lập lại qua nhiều thế kỷ do đó mà cụm từ “có từ bao đời nay” đươc tác giả chọn từ rất hay là “extends back many centuries” là rất hay. Nếu chúng at sử dụng cụm từ “exists for a long time” thì chắc chắn sẽ không thể hiện chính xác được ý của bản Tiếng Việt. Tóm lại, “extends back many centuries” là rất chính xác trong trường hợp này.
Người ta thường sử dụng cụm từ “tập quán” là “custom hay tradition” nhưng ở đây người ta sử dụng “practices”.Như chúng ta biết, “tập quán” trong trường hợp này được dùng để thay thế cho cụm từ “ lịch sử khai hoang, bảo vệ đất nước, làm thủy lợi cho việc trồng lúa nước” đây là những công việc thực tế mà người dân đã làm qua nhiều thế kỉ, vì thế mà “practices” được dùng ở đây là rất chính xác.“Mối quan hệ” thông thường sẽ được sử dụng là “relation” nhưng ở đây người ta sử dụng “tie”.Từ “tie” được sử dụng ở đây là rất chính xác vì mối quan hệ giữa tộc người đa số, thiểu số với đất nước là mối quan hệ gắn bó, thân thiết và từ “tie” đã thể hiện được ý đó còn “relation” chỉ thể hiện mối quan hệ bình thường.Ngoài ra trong trường hợp này tác giả cũng muốn nhấn mạnh mối quan hệ này là mối quan hệ thân thiết, gần gũi.Tóm lại “tie” được sử dụng rất đúng và chính xác trong trường hợp này.“Một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao” có nghĩa là “một truyền thống vừa mang tính tự quyết vừa mang tính cộng đồng cao” do đó trong ban dich Tiếng Anh người dịch sử dụng “ both” là rất hợp lý. Ngoài ra tính cộng đồng cao ở đây không có nghĩa là cao, thấp mà có nghĩa là kiên định bất khuất, mạnh mẽ vì thế từ “strong” được dùng ở đây rất hợp lý.Tóm lại, đây là bản dịch hay thể hiện được ý của bản dịch Tiếng Việt một cách chính xác,có nhiều điều chúng ta cần học từ bản dịch này.(Việt Nam’s Natural Beauty,đoạn 2 từ(Việt Nam is a long.............local community),trang 9)
Bản Tiếng Việt
Tốt nghiệp Đại Học Thương Mại năm 2000, Cường đã trúng tuyển vào làm việc tại văn phòng khu vực miền Bắc của Việt Nam Airlines. Chỉ bốn tháng sau khi vào ngành với những khóa đào tạo cơ bản về hàng không, Cường đực nhận quyết định bổ nhiệm làm đại diện trưởng tạ sân bay Điện Biên nơi Cường sinh ra và lớn lên. Lo lắng vì trách nhiệm lớn nhưng Cường cũng rất vui mừng vì với cương vị này, Cường có thể đóng góp phần mình cho sự phát triển và đi lên của quê hương, một vùng đất gắn với chiến thắng lịch sử vẻ vang và ẩn chứa tiềm naưng du lịch lớn.
Bản Tiếng Anh
After graduating from HaNoi’s College of Comerce in 2000, Cuong was selected to work in Viet Nam Airlines Northern Regional Office, a mere four months later, he was offered the chance to return to his native Dien Bien Phu to run our operation here. Cuong jumped at the opportunity to contribute to the development of his hometown , which is fast becoming a major tourist attraction drawing visistors from around the word.
(Nụ cười Điện Biên (Greeting from the North),Heritage March/ April 2004. VietNam Airlines Inflight Magazine(Tạp chí của hãng hàng không quốc gia Việt Nam)

Đoạn văn được dịch rất hay do các yếu tố sau:
“Được trúng tuyển” được tác giả sử dụng “selected” là rất chính xác.
Người dịch sử dụng “a mere” mà không phải là “only” cho từ “chỉ” trong trường hợp này là hay. Đoạn “khi vào ngành với những khóa đào tạo cơ bản về hàng không” không có trong bản dịch Tiếng Anh , nó được hiểu ngầm trong bản dịch. Tuy nhiên em nghĩ nó sẽ rõ ràng hơn nếu được thêm vào bản dịch (ưhen coming into his major with airline basic training course ).Có sự lựa chọn từ hay khi sử dụng “Cuong was offered the chance” cho cụm từ “Cường được nhận quyết định bổ nhiệm”, bởi vì “Cuong was offered the chance” có nghĩa là Cường được đưa một cơ hội tốt đẹp trong công việc”.Người dịch rất sáng tạo khi sử dụng cụm từ thay thế trên.Chúng ta cum từ “Đại diện trưởng” trong bản Tiếng Việt nhưng trong bản dịch tác giả không dịch sát nghĩa cụm từ trên mà bản dich sử dụng cụm từ “run our operation” là rất hay vì cụm từ này đã bao hàm ý “Đại diện trưởng”. Như vậy người dịch rất độc đáo khi chọn lựa từ.Bản dịch rất hay khi dùng “native Đien Bien Phu” cho ý “Điện Biên Phủ nơi Cường sinh ra và lớn lên”.Cụm từ này ngắn gọn ,súc tích ,đầy đủ nghĩa bao hàm được ý trên.Trong bản Tiếng Việt chúng ta có “Lo lắng vì trách nhiệm lớn, nhưng Cường cũng rất vui mừng vì với cương vị này”.Thay vì dịch y như bản Tiếng Việt, người dịch sử dụng “jumped at the opportunity”, ở đây người dịch rất hay khi sử dụng cụm từ này vì “jump” có nghĩa là vượt qua vật chướng ngại , khó khăn và “opportunity” có nghĩa là cơ hội tốt, như vậy cụm từ trên có thể được hiểu là vượt qua khó khăn tử thách để cảm thấy vui mừng khi cơ hội tốt đẹp đã đến.Sử dụng cụm từ này rất hay vì nó mang đầy đủ nghĩa, nếu dịch sát như bản Tiếng Việt sẽ làm đoạn dịch luộm thuộm hơn.Trong bản dịch chúng ta có “a major tourist attraction drawing visistors from around the word” em nghĩ chỉ có thể thể hiện được ý “tiềm năng du lịch lớn”.Còn về ý “chiến thắng lịch sử vẻ vang” không được thể hiện trong bản dịch, em nghĩ không thể hiểu cụm từ trên bao hàm ý “chiến thắng lịch sử vẻ vang” , em nghĩ cần thêm vào “glorious history victory”.
Tóm lại đây là bản dich hay có nhiều điều bổ ích cho chúng ta học hỏi từ cách chọn từ sử dụng từ, đến cách thể hiện ý nghĩa. Người dịch rất sáng tạo, độc đáo khi sử dụng từ ngữ lam cho bảng dịch ngắn gọn nhưng đấy đủ nghĩa.

trucnhi said...

Paragraph 5- page13:
Trong đoạn này, bản dịch tiếng Anh có nhiều cách dùng từ rất hay. Ở bản tiếng Việt, trong tựa đề tác giả dùng “ Trà Cổ Beach” nhưng đến câu thứ hai, người dịch lại dùng “beaches”. Việc dùng “beaches” tôi nghĩ có thể tác giả muốn nói rằng Trà Cổ là một quần thể bãi biển trải dài gồm nhiều bãi nhỏ. Ở câu thứ hai, trong bản tiếng Việt, tác giả viết “những đụn cát cao đến bốn mét”, nhưng ở bản tiếng Anh tác giả viết “sand dunes measuring up to four meters”. Nếu như là tôi, tôi sẽ dịch là “ sand dunes which is four meter high”. Dịch như vậy sẽ làm cho câu văn trở nên lủng củng. Chính vì vậy, tác giả đã rất hay khi chọn cách dịch như vậy. Ở câu thứ ba, từ “thưa thớt” đợc dịch là “dotting”. Cách dùng từ này tuy lạ nhưng rất hay, làm nổi bật lên được sự thưa thớt như những điểm chấm phá của làng quê ở đây. Ở câu cuối, “boast” được dùng với nghĩa “ có”. Trong khi đó, nghĩa từ điển của “boast” là “ to have something that is impressive and that you can be proud of”. Dùng “boast” như vậy cho ta thấy sự tự hào của tác giả khi nói về những cảnh đẹp ở Trà Cổ. Cách dùng “flock” ở câu cuối là một cách dùng rất hay, cho ta thấy rằng lượng du khách đến đây hằng năm rất đông. Nói tóm lại, trong đoạn văn này, người dịch đã rất hay trong việc dùng từ khi dịch, làm cho bản dịch tương đối hoàn chỉnh và chặt chẽ so với bản gốc.
Vietnamese version:
Là một sân bay nhỏ với địa hình tương đối hiểm trở, các chuyến bay thường lệ lên Điện Biên Phủ đôi khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Vai trò đại diện trưởng của Cường có những nét đặc thù như: vừa quản lí điều hành, vừa trực tiếp thực hiện nhiều công việc chuyên môn rất khác nhau (hành khách, hàng hoá, đặt giữ chỗ…). Công việc mang tính chủ động và độc lập cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác trong xử lí các tình huống phức tạp. Cường tâm sự “ Công việc tuy vất vả nhưng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Có nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu và tiến bộ.”
(Nụ cười Điện Biên- Vietnam Airlines Inflight Magazine)
English version:
Dien Bien Phu is home to a small airport located in a valley amid beautiful, but sometimes treacherous, mountains. Regular flight schedules are sometimes affected by sudden changes in the weather. As general manager of the town’s Vietnam Airlines office, Cuong has many different duties: he must deal with passenger enquiries, cargo operations, check-in services, reservations, and a variety of other issues. To work successfully under such conditions, Cuong has learned determination, self-confidence and flexibility. “Working in sometimes difficult and complex situations has given me a chance to learn fast and to interact efficiently with people”, he said.
(Nụ cười Điện Biên- Vietnam Airlines Inflight Magazine)
Comments:
Ở câu đầu tiên, bản dịch tiếng Anh có đôi chỗ không sát với bản tiếng Việt.Có một sự thay đổi cấu trúc trong bản tiếng Anh. Câu đầu tiên của bản tiếng Việt được tách ra thành hai câu ở bản tiếng Anh. Câu đầu tiên của bản tiếng Anh hơi dài hơn so với tiếng Việt. Tác giả đã thêm vào một số từ như “a valley amid beautiful”. Ở câu hai trong tiếng Anh, người dịch đã mạnh dạn thêm “ sudden changes” để nhấn mạnh rằng đó là những thay đổi bất thường của thời tiết. Đến câu ba, bản tiếng Anh cũng không bám sát lắm với bản tiếng Việt. Tuy nhiên, sự thay đổi này khá hay. Nếu bám sát tiếng Việt, “vai trò đại diện trưởng của Cường có những nét đặc thù” sẽ không thể được dịch thành một câu hay ở tiếng Anh. Cách dùng “ As general manager of the town’s Vietnam Airlines office” làm cho bản dịch trở nên tự nhiên hơn, giống với cách dùng trong tiếng Anh hơn. ” Phần “vừa quản lí điều hành, vừa trực tiếp thực hiện nhiều công việc chuyên môn rất khác nhau” không được dịch rõ nhưng tác giả lại thêm vào “ he must deal with…”. Ở câu tiếp theo bản dịch tiếng Anh cũng không sát với bản gốc. Cấu trúc câu cũng được thay đổi trong bản tiếng Anh. “Công việc mang tính chủ động và độc lập cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác trong xử lí các tình huống phức tạp”đã được thay đổi hoàn toàn cấu trúc ở bản tiếng Anh với “To work successfully under such conditions, Cuong has learned determination, self-confidence and flexibility”.Rõ ràng, bản tiếng Anh đã không làm nổi bật lên được tính chất công việc như đã nói ở bản gốc. Ở tiếng Việt không có chủ từ nhưng trong tiếng Anh laị có chủ từ “Cường”. Cách dùng từ trong tiếng Anh cũng không sát với tiếng Việt. Trong tiếng Việt là “ nhanh nhẹn, nhạy bén và chính xác” nhưng trong tiếng Anh đã được chuyển thành “ determination, self-confidence and flexibility”. Tóm lại, bản dịch tiếng Anh của văn bản này dịch theo lối dịch tương đối phóng khoáng, tự do.Tác giả đã có phần uyển chuyển khi dịch. Nhiều cấu trúc đã được thay đổi trong bản tiéng Anh. Việc thay đổi này tuy có đôi chỗ làm cho phần bản dịch khác với bản gốc nhưng cũng có đôi chỗ làm cho bản tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn.

KimThanh said...

Comment on the passage 14th

The target passage( the English version) is translated perfectly from the source passage( the Vietnamese version). This is clearly aproved throught many points. Firstly, the translator used the simple present tense successfully and effectively in describing the scene. The scenery appears in the eyes of the readers, beautiful and attractive as if it is a wonder of the nature which has been standing there very long ago. Nextly, it is the word choice that makes the readers feel the alive beauty of the scene completely. “ The mountains’ shadows stretch out across…”. Having similar semantic meaning to “ spread out” but “stretch out” is more suitable in pragmatic meaning because it infers the limited space extension of the mountains’ shadows. The major space is the warter of the sea first “turns into grey-blue then suddenly changing into crimson. “ turn” and “change” are used cleverly to avoid repeating the verb. Thank to this, the readers can feel the changing of the sea’s color continuosly and lively. “For an instant” is used instead of “ for a moment makes the scene seems to change suddenly in second, as if having a fairy power. The verb “coated” makes the scene the actor of the action. In short, the passage was translated successfully and bring the real attract of the scene of Ha Long bay to the readers.

phu xuyen said...

LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
CLASS2-C30

Comments about Paragraph 16 in page 20,21

Có thể nói đoạn văn này đã được dịch sang tiếng Anh khá hoàn chỉnh. Dịch giả có cách dịch sáng tạo không dịch rặp khuôn từng câu, từng chữ của bản gốc tiếng Việt.Đoạn văn 3 câu đều được dịch khá chuẩn xác.Câu 1, ta đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa 2 bản dịch, và rõ ràng từ ”cái tên” đã không được dịch, ta thấy ở 1 số bản dịch người ta có thể dịch là”the name”. Tuy nhiên ở bảndịch tiếng Anh từ “ Bãi Cháy” được viết hoa có dấu như vậy đủ để biết đây là 1 cái tên, một danh tư riêng. Cho nên dịch giả dịch như vậy la hoàn toàn hợp lí,và không hề thiếu sót.Một điểm nữa ta thấy ở câu1 này là dịch giả đã thêm vào cụm từ “Burning Plain” và dặt trong ( ) để giúp độc giả hiểu được nghĩa tiếng Anh của điạ danh “Bãi Cháy”, điều này sẽ thuận tiện hơn cho họ để hiểu được phần giải thích phía sau. Và cũng ở câu 1, ta cũng thấy sự tinh tế của dịch giả trong việc chọn cấu trúc “be associated with” để dịch cụm “gắn liền với”. Cũng có thể dịch với “ be connected with”, tuy nhiên, theo từ điển Oxford,” connect” refers to two or more things joining together, “associate” refers two things are connected because they happened together or one thing causes the other. Vì vậy chúng ta thấy dịch giả đã có sự chọn lọc kỹ càng. Câu 2, có nhiều sự khác biệt nếu ta so sánh 2 bản Việt và Anh. Câu 2 đã được tách ra 2 câu trong bản tiếng Anh. Đây cũng là một biện pháp làm cho cấu trúc câu bớt phức tạp và giúp đọc giả dễ hiểu nội dung của câu hơn . Không chỉ sáng tạo trong cách ngắt câu, dịch giả còn thể hiện sự am hiểu về 2 ngôn ngữ trong cách chọn từ. Rõ nhất la ở cách dịch từ”Tương truyền”, tương truyền theo từ điển tiếng Việt, có nghĩa là truyền, đồn lẫn nhau. Như vậy ta có thể dùng động từ “to rumour”. Tuy nhiên, “to rumour” means to give information, and given information may be untrue. Nhưng ở đây, thông tin này là về một sự kiện lịch sử của dân tộc nên nó không thể không thật, và nội dung phía sau thì gần như là miêu tả lại trận đánh, cho nên, việc dịch giả sử dụng động từ describe (say what sth or sb is like). Dịch giả đã dịch tương đối ngắn gọn cụm từ “Tương truyền rằng xưa kia” bằng “ One describes”, tuy nhiên vẫn giữ được nội dung va truyên tải khá trọn vẹn đến đọc giả. Ở câu 3, “thổi” được dịch là “carried”, điều này cũng thể hiện sự chọn lọc của dịch giả.Thay vì dùng “blew” cũng có nghĩa là “thổi”, tuy nhiên “blew” refers moving of wind or current of air. Còn “carried”( took sth from place to place), la phù hợp với ngữ cảnh và ngữ nghĩa của câu. Câu cuối, dịch giả đã dịch rất súc tích, 1 câu được dịch vỏn vẹn trong “ Hence, the name” Bãi Cháy”.” Thay vì phải dịch thành một câu dài “Hence, people named it as “Bãi Cháy” .”Tuy nhiên, cụm từ ngắ gọn ma vẫn diễn đạt nội dung sẽ hay hơn là dịch thành câu dài, luộm thuộm.Tóm lại, đoạn 16 đã thể hiện cách dịch súc tích, cô đọng trong việc dịch ngắn gọn các câu,cụm từ và sự tinh tế trong việc lựa chọn từ ngữ. Đây là đoạn dịch hay va hoàn chỉnh.
Sau đây là đoạn văn khác được dịch theo một phong cách rất khác so với đoạn trên.

The paragraph is taken from “ VIETNAM ARILINE NIFLIGHT MAGAZINE “ (PUBLISHED IN MARCH-APRIL) with the content:

Chúng tôi đang ở giữa chợ ở Lai Châu, trong một rừng sắc màu của trang phục Thái trắng, H’mông trắng và đỏ. Quá nhiều màu sắc, quá nhiều ngôn ngữ, may mà phần lớn đều nói tiếng Việt. Sự chú ý ngày càng tăng quanh chiếc máy ảnh của Matthew. Đám đông đứng đấy và theo dõi chúng tôi. Mỗi khi có một người mới đến, họ lại được hoan nghênh bằng một tóm tắt vấn về việc chúng tôi làm và lý do tại sao chúng tôi đang ngồi đây trước mặt họ.

In Lai Chau’s central market the colours of the clothes worn by White Thai mingle
with those of Red and White H’mong, blurring to gether and confusing the eyes. To many colours, to many languages. Fortunatery, most people speak Vietnamese as well as their own language .Matthew’s cameras draw a crownd. Whenever a newcomer arrives he or she is welcomed with a resume of our reason for sitting in their midst.Comments:

Đây là đoạn văn được trích từ một bài báo mà tác giả viết để kể lại chuyến du lịch của mình.Chính vì vậy mà bản dịch mang tính tự do hơn so với đoạn văn trên.Ở câu 1,so sánh về từ ngữ giữa 2 bản dịch thì hình như không được địch sát lắm.Chủ ngữ ở cả 2 bản dịch ho àn to àn kh ác nhau. Ở b ản d ịch ti ếng Anh, d ịch gi ả đ ã ch ủ đ ộng thay đ ổi ch ủ ng ữ, thay v ì ch ủ ng ữ l à “we”, t ác gi ả đ ổi ch ủ ng ữ l à “ colo urs of clothes”. Đi ều n ày đ ã th ể hi ện s ự nh ấn m ạnh n ét đ ặc s ắc, đa d ạng c ủa trang ph ục n ơi đ ây. Ở đây cũng c ó s ự thay đ ổi kh á nhi ều “m ột r ừng m àu s ắc c ủa trang ph ục” đ ư ợc d ịch l ư ớt qua. Ở cu ối c âu c ủa b ản d ịch ti ếng Anh đ ã th ể hi ện s ự s áng t ạo c ủa d ịch gi ả b ằng c ách th êm v ào c ụm t ừ” blurring together and c onfusing the eyes”.Tuy c ó nhi ều thay đ ổi nh ưng d ịch gi ả v ẫn truy ền đ ạt đ ư ợc n ội dung c ủa c âu, t ính đa d ạng c ủa trang ph ục, h ơn n ữa c òn l àm t ăng s ức h ình t ư ợng c ủa c âu. Ở c âu 2, c âu ti ếng Vi ệt đ ã đ ư ợc t ách ra l àm 2 c âu khi d ịch sang ti ếng Anh.”T oo…,t oo…” di ễn đ ạt s ự ng ạc nhi ên c ủa t ác gi ả c ũng nh ư th ể hi ẹn m àu s ắ s ặc s ỡ c ủa trang ph ục.C âu 4 c ũng th ể hi ện s ự s áng t ạo c ủa d ịch gi ả, l ại thay đ ổi ch ủ ng ữ so voi b ản ti ếng Vi ệt.V ới s ự s áng t ạo n ày, d ịch gi ả đ ã đ ơn gi ản ho á c ấu tr úc c âu,gi úp ng ư ời đ ọc d ễ hi ểu h ơn. Ở c âu cu ối, đ áng ch ú ý nh ất là cu ối c âu, “l í do t ại sao ch úng t ôi ở đ ây…” đ ư ợc d ịch kh á đ ơn gi ản “reason for…” thay v ì ph ải d ịch ph ức t ạp “ reason why we are h ere…”. Nh ìn chung đ ây l à b ản d ịch theo ki ểu d ịch t ự do, t ác gi ả kh ông d ịch theo t ừng c âu,t ừng t ừ c ủa b ản g ốc, m à d ịch kh á ph óng kho áng nh ằm m ục đ ích ch ính l à truy ền t ải n ội dung v à c ảm x úc t ới ng ư ời đ ọc.
Nếu so sánh hai bản dịch cua hai đoạn, ta thấy hai phong cách dịch hoàn toàn trái ngược nhau mặc dù đều có cung nội dung về địa danh du lịch.Tuy nhiên, ở bản dịch 1,môt bản dịch viết trong quyển sách, nên được dịch nghiêm túc va chuẩn xác hơn so với bản dịch sau,một bản dịch khá tự do vì nó đưôc viết như một bài kí sự để thuật lại chuyến đi của một nhà báo.Từ đó, ta thấy phong cách dịch sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở từng thể loại văn chương.

Ngoc Huong said...

Paragraph 2. Page 32.
This is an translated text with many interesting vocabularies. For example, the translator has used the phrase scenic mountain peak to express the meaning of các ngọn núi đẹp instead of beautiful mountain tops and the word perfume instead of smell. The word scenic has included the meaning beautiful scenery and perfume means a pleasant, often sweet, smell . That makes the sentence more smooth and poetic. Also in this paragraph, the translator has used many unusual word such as famed instead of famous or peaks inspsite of tops.
However, in the first sentence of the paragraph, the translator has translated Một số du khách lại thích ... into Others might prefer ... This makes the meaning of the translated text seem to be lighter than the target text in Vietnamese. When I read this text, I think the writer does not sure what he or she is talking about. If I were him or her, I would cross out the word might in order to persuade readers.
To conclude, I think this is a good translated text with very good choices of word. I have studied something very useful from this.

Pham said...
This comment has been removed by the author.
Phạm Thị Quyên (Student's code : 7044759) said...

In core book,page 13,paragraph 4

Of course, this is a good translation because it is translated by a professional translator. Howerver, I can’t help wondering that:

First, in the tittle, why the writer take of “Viet Nam”. If we don’t have a look on the source text , do we undersatnd where the tittle are talking about? So we can say: “ What are Vietnam’s most favourite islands, bays and beaches?” or “What are themost favourite islands, bays and beaches in Vietnam?”

Second, Should “Viet Nam” be written “Vietnam”?
Third, Let have a look on phrase: “the northern province of Quang Ninh”. Does it make the ambiguty? That is, “northern” is an ADJ to modify for “province” or “Quang Ninh”. Can we say: “the north of QN province”
In addition, In the fourth line,the writer adds “and” to the transaltion so it makes me confuse that what is the Subject of the verb “conclude” .Is it “Vietnam’s costline”? Therefore, I suggest that we add “Vietnam” as the Subject for verb”include” and don’t use “and” anymore.
Finally, If I havenot read this translation I would translate “nổi tiếng và sôi động” into “famous and exciting” instead of “ popular and sporty”. I don’t undersatnd very well the use of these words. Could you help me explaint it?


Addition words:
Paper:Lê Thiết Cường: Like a Nil
Sep 15,2007
Nhandan.com.vn
Ngoại trừ bức tượng đồng duy nhất được sáng tác năm năm
nay, 18 bức tranh sơn dầu theo trường phái tối thiểu hóa trong
triển lãm đều sáng tác từ năm 2004, nhưng bây giờ tác giả
mới giới thiệu với công chúng. Tối thiểu hóa trong cách thể
hiện theo sự lý giải của họa sĩ có nghĩa là không thêm
được gì và cũng chẳng bớt được gì. Tên gọi của triển
lãm, Như Không, có nghĩa là không chú trọng đến đề tài, bút
pháp, cách tạo hình và thậm chí cả chất liệu.

Except from the only brass statue made this year, 18 oil paintings on display
were created in 2004, but not until now, they are made public. All 18 paintings
are in the minimalism art which, as explained by the artist, can’t be added
anything as well as can’t be taken away anything. Like a Nil means not to pay
attention to theme, style, technique and even medium.

My comments:
After reading both source text and translated one I have some comments:
In the first sentence, phrase “theo trường phái tối thiểu hóa” is taken away. So not untill reading the next sentence we know this article talk about it. I suggest: “18 oil paintings being in the minimalism art”
I’m wondering that why the writer doesn’t use “in the exhibition” instead of “on display”
Third, to the phrase “được giới thiệu với công chúng” I think it will be more understandable if we use “introduced to te public”
In the last sentence , “Tên gọi của triển lãm” are also taken away. I think we should keep it because it can make the the tittle be attractive more
“As the name of the exhibition, Like a Nil …..”

Pham said...

Pham Trung Hieu
class 02

Hữu Ngọc, Lady Borton: Vietnam’s Natural Beauty - page 9- paragraph 2.

There are some points catching my interest:

1. I’m interested in the word “long” in the first sentence. In Vietnamese version, they use “trải dài” which is a verb in Vietnamese but it is changed to an adjective in English without losing its sense.

2. “Border” is a good choice. When I first read “…nằm bên bờ..”, I immediately translated “lying on the bank of…”. “Border” which means “to be on the border on an area” can replace a long phrase of mine.

3. “ Vienamese describe their country as two large baskets of rice hanging from from a carrying pole made of bamboo”. This is the sentence made me think a lot.
- “Ví” is the synonym of “so sánh” in Vietnamese. Therefore, I translated it to “compare” in English. However, it is “describe” that the authors use. “describe” is explained as “to say about what something is like. In fact, “describe” makes more sense than “compare” because, in my opinion, this is a descriptive paragraph. So, “describe” gives a more direct meaning.
- There are two objects in the sentence above: “baskets of rice”(1) and “a carrying pole” (2). In Vietnamese version, VN is compared to (2) but that is (1) in English. As for me, it is because of the more focus of the authors on the “baskets of rice” than “the carrying pole” that he use “baskets of rice” before “carrying pole”. However, if they changed the structure in Vietnamese version, it wouldn’t make much sense to Vietnamese readers.
- “Gánh gạo” is translated to “shoulder pole” in LacViet Dictionary. When stranslating, the author choose to explain the word rather than to give the name only because “gánh gạo” is an unfamiliar object to many foreigners. Sometimes explainations, wordy phrases, can do better with regional terms.

4. “Chạy dọc”, for me, “along” is a suitble preposition instead of “in”. “In” only tells the readers where “Truong Son Mountain Range” is while “along” may create the attention of readers on the length of it.

5. “Đã có từ bao đời nay”. First, I thought the authors would use present perfect tense in this sentence but they didn’t. In fact, “extend” includes the meaning “happening in the past, lasting to present”.

6. Why “tie”, not “relation”?
Usually, when I saw “mối quan hệ”, I believed it “relation” or “relationship” in English. Obviously, “tie” gives a stronger and postive meaning than “relation” because “relation” could be good or bad.

Additional work: Nha Xuat Ban Tong Hop Tp Ho Chi Minh, Special English News, Chapter 33, p10

Một nhóm các nhà khoa học đã công bố một bản báo cáo chỉ trích công ty ExxonMobil. Liên hiệp các khoa học gia quan tâm cho biết Exxon đã chi 16 triệu đô la trong một nỗ lực nhằm thay đổi cuộc thăm dò dư luận về những nỗ lực khoa học để đánh giá sự nóng dần của trái đất. Bản báo cáo cho biết công ty khí đốt khổng lồ cũng đã chi tiền trong một nỗ lực nhằm trì hoãn hiện tượng nóng dần của trái đất.

A group of scientists has released a report criticizing the ExxonMobil Company. The Union of the Concerned Scientists says Exxon spent 16 million dollars in an effort to change public opinion about scientific efforts to measure earth’s warming. The report says the huge fuel company also spent the money in an attempt to delay action on global warming.


1. There are many English words could be translated to “công bố”. In this passage, I learnt a new word “release”. Obviously, “release” in this situation has a more specific meaning than “proclaim or announce”. Oxford Dictionary defines “release” as “to make a film, record, etc available so the public can see or hear it” while “announce” could be made by “mouth”. Therefore, “release” gives a convincing meaning.

2. The most important detail which made me choose this paragraph is the use of “nỗ lực”. With the same meaning but the author gave two different words in English: “effort” at first, and “attempt” at the end. “Effort” means “something done with difficulty or that takes a lot of energy, “attempt” is “an act of trying to do something” – Oxford dictionary. In fact, these two words may be “synonyms” in English, as for me. Maybe, the author tries to use different words to avoid repetition sothat the writing is better and less boring.

3. “Public opinion”. I think the English version doesn’t match the Vietnamese one. “Public opinion” is different from “survey on public opinion”. So, it is better to change eiher the Vietnamese version or English one.

4. Finally, I prefer the English version in the last sentence. They changed the structure sothat it has a more logical and reasonable meaning. In the Vietnamese translation, they could make readers misunderstand that the company attempted to reduce earth’s warming, infact, they were against action to reduce the problem.

tri said...

11. nhìn chung, bài dịch đã dùng đúng thì. Đây là bài miêu tả nên dùng thì hiện tại đơn là chính xác.
- Với địa danh ở VN rất hay khi giữ nguyên tiếng Việt và chú thích nghĩa bên trong ( )
- “Nhìn từ trên xuống” : có thể dịch là “seeing from above” nhưng ở đây Ha Long Bay mới là chủ từ và see phải ở dạng pasive
- “dotted”: là từ hay vì những từ như attach chỉ thể hiện sự gắn kết những viên ngọc, còn từ được dùng còn thể hiện hình ảnh có những hạt ngọc rải rác trên những ngọn núi
- LIm dim = "hafl-closed eyes": do hiện tượng unmatching nên không thể kiếm từ chính xac ở tiếng Anh nhưng cụm từ trên đã tương đối diễn ta được trạng thái lim dim
-TRỐNG MÁI= cook and hen: hiểu đuợc hàm ý là đôi gà trống và mái. Nếu không hiểu được rõ nghĩa co thể bị sai lầm khi dịch là " male and female"
-"Hòn Ông Sư....ra biển, tay chắp ....": dấu (,) đã được tác giả mạnh dạn thay bằng từ “as”. Vì nghĩa ở đây as=when
-tuy nhiên, hòn Rùa:Turtle trong khi con Rùa: Turtoise thể hiện sự không thống nhất. Về thực chất đây là 2 loại rùa khác nhau.

To Ngan said...

Paragraph 4 page 13
First, about the title, it doesn’t mention to the place-Viet Nam. However, then, the word “Viet Nam” appears at the beginning of the translation. This is very interesting because it makes readers have a strong impression about islands, bays and beaches in Viet Nam. And if I do the job of translator, I’m not able to translate such a question which is specific, short and includes all of the ideas and meaning of the source.
Second, in the translated text, there are the change of structures. For example, the translation was changed into a sentence from a phrase of the source language in the first sentence. The verb “stretches” is used in the sentence “Viet Nam’s 3,000 kilometres coastline Stretches from Trà Cổ Beach…” instead of using the phrase “Với bờ biển trãi dài 3,000 km từ bãi biển Trà Cổ…” In addition, the main verb of the source is “has” (“có”) but the translation uses the verbs “stretches” and “includes”. This can help solve the problem about finding a suitable word for a phrase. After reading this translation, I experienced that we can change the structure to have a good translation.
Third, this translation has some good word choices. The main verb is “có”. But the translator uses “includes”. In Vietnamese, We use the word “and”( “và”) many times but in English, the phrase “range from the…to…” is used. Translating in this way, we can avoid the repetition of a word and make the expression become better. Moreover, using the word “range”, we don’t need to use the word “place” because that word also refers to the place already.
And the structure “the + adj Noun” is used with the group of words which is close about meaning and opposite about meaning (the secluded and romantic, the popular and sporty)
Proper names in Viet Nam still remain the tones. I wonder if a native reader who doesn’t know anything about Viet Nam yet and they are studying Vietnamese, they will have problem about pronunciation and maybe misunderstand a lot of things with these tones. I knew that in the previous time, Vietnamese proper names were translated into English without the tones. However, nowadays, I see almost the translations still remain the tones.
I think this translation is good because I learn many things from it like changing the structures, choosing good words, in order to get as short, specific but still remain the meaning and the context.

optional translation:
Bán Trâu
Ai chưa ở nhà quê, chưa biết được cái khổ của bán con trâu.
Con trâu tức là một cánh tay của người làm ruộng. Nuôi nấng hàng năm không mất xu nào, chỉ việc dắt ra bờ đường, bờ đê để cho nó ăn cỏ là đủ. Ăn mất ít làm được nhiều mùa hạ như mùa đôn, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối, chỉ cặm cụi kéo cày, ít khi được nghỉ. Vả lại nó cũng biết quyến luyến với chủ như giống chó, mèo: ta chớ thấy cái bề ngaoif dữ tợn của trâu mà xét đoán nhầm. Trâu biết luyến chủ, mà chủ nào ghét bỏ trâu. Bởi vậy mà bà Thiện phải bán trâu đi, thực lấy làm đau lòng đứt ruột.
Cậu Vện biết mẹ phải bán trâu, không làm gì được chạy lại ôm lấy cổ trâu mà khóc! Con trâu cũng biết ý cậu, nghếch dầu lên kêu ầm nhà.
Thấy cảnh ấy, ai là người không bùi ngùi tấc dạ.
Từ Ngọc


From the book: 109 Bài Luyện Dịch Viet – Anh – Nhà Xuất Bản Trẻ TP.HCM
(Nguyễn Thuần Hậu Biên Soạn)


The translated text:
Selling the Buffalo
Those who have never lived in the country can’t understand the sorrows for being obliged to sell their buffaloes.
The buffalo is considered as the cultivator's arm. Feeding it for years does not cost a farthing. Only it’s enough to take it to the road-side or to the dyke for him grazing grass. It eats so little but works so much. In summers as well as in winters, in all the weathers, from sunrise to sunset, it is so wrapped up in ploughing the fields that crarcely is he allowed to get some rest. Moreover, it knows how to be deeply attached to his master and of course the master does not detest it at all.
Mrs Thiện was obliged to sell her buffalo so she felt so much grief-stricken.
Hearing his mother sells the buffalo, Master Vện couldn't do anything and ran up, put his arms round the buffalo’s neck, crying. The animal seemed to understand him by stretching its neck up and lowing out loud through the house.
Seeing that spectacle, who is the man not to be sad at heart?

* Comment:
There is the change of the structures to have suitable expression. Many phrases in a sentence (“Ăn mất it, làm được nhiều, mùa hạ như mùa đông, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối,…”) become separated sentences (“It eats so little but works so much. In summers as well as in winters, in all the weathers from sunrise to sunset, it is so wrapped up…”). And other case also has the similar change like “Nuôi nấng hàng năm không mất xu nào chỉ việc dắt ra bờ đường, bờ đê để cho nó ăn cỏ là đủ.” translated as “Feeding it for years does not cost a farthing”. Only it’s enough to take it to road-side or to the dyke for him grazing grass.” And this underlined sentence has a problem of grammar because the object “it” and “for him” should be the same but the translator used two different words. I think there is a mistake here. And another mistake is the phrase “grazing grass” should be changed into “to graze grass.”
In addition, the sentence “it is so wrapped up in ploughing the fields that scrarcely is he allowed to get some rest”, what does the translator mean with “some” here? I think “some” is maybe a wrong word choice or “some” means very little and hardly rest.
It focuses on the amount of time that the buffalo has rest.
Further more, the word “scrarcely” is strange to me and I think it should be changed into “rarely”. I do not know wheather it is right or wrong spelling because I can not find out it in the dictionary. Maybe, it is also a mistake.
“To be deeply attached to his master” means “quyến luyến với chủ”. Is it ok? And “it knows how to …”, the buffalo knows how to get that feeling or the love and affection appear after a long time living with human-its master. Although buffalo is an animal, it has feeling like human. So I think the translation shouldn’t use “know how to”. And I realize that using “it feels affection” is better because it can refer to the characteristics of the feeling which is from the heart not learn.
We can use the word “Master” to refer to the relationship of the buffalo and human. But the pronoun “Master Vện” is not reasonable. I think it should be replaced by “ Mr Vện ”.
And about “crying” at the end of the sentence(“Hearing his mother sells the buffalo, Master Vện couldn't do anything and ran up, put his arms round the buffalo’s neck, crying.), it seems ungrammatical. It should be used the same as previous verbs. I mean it should be in the simple past tense (“and cried”).
The last sentence describes mostly the feeling (“who is the man not to be sad at heart?”). It is ok. But I think it will be better if we change a little bit. If I were the translator, I would translate like “who is the human not to be sad to the verge of tears?”
The word “man” refers to people and human in general but I think we should use “human” instead because it can avoid misunderstanding. When seeing the word “man”, people can think of male only not the human in general. Maybe, people don’t have such mistake but I think “human” is better.
NGUYEN THI TO NGAN-7044756

Kim Hanh said...

PART1:16 page 21

In the book ”Vietnam’s Natural Beauty “. I choose to read about “Bãi Cháy “ Beach. At the beginning of this part, I immediately think “The name Bãi Cháy” is used to translate “cái tên Bãi Cháy”. But “the name” is crossed out strongly by translator and “very” is too.
According to this translation, we see that the second sentence divide into two smaller sentences. This may make this sentence become short and easy to understand. Besides, the phrase “ tương truyền rằng xưa kia “ of the source language is not also appear in the translation. Because I think that this is a phrase which is influenced by Vietname’s literature. So, It can not be appeared in translation. This is a reason why This phrase is changed by the word “one”, “one” here refers to one of the legends. This is unmatching problem between two languages. Word choice of the translation is very clever. In this sentence, why does not translator translate the word “tướng” of source language? I wonder that the word “led” in the translation can replace the word “tướng” and “dẫn đầu” in the source language. Especially, I will translate “đoàn thuyền chở lương thực” to “food fleet with my knowledge before I read translation. But translator use “fleet…with food for”. I do not know is it ok?. In addition, I will also use “soldiers” refers for “nghĩa quân” but translation use “defenders”. After comparing between two words , “defenders” is a suitable word to show soldiers who fight for the fend of the nation.
In next sentence, translator use “carried” to replace “blew”. I think that it is ok.
In the last sentence, I think that we need to have a clause after “hence”, but it is just a phrase in this sentence. For my opinion, its structure is not right but it can be acceptable
In my mentions, this is an exact translation. There is a choice of words which is very good and careful. It helps me very much in translating a source language in next times.PART2:
Trong thế giới ngày nay, tình hình quốc tế nói chung đang bớt căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc xung đột và thậm chí các cuộc nội chiến gây ra bởi các nguyên nhân khác nhau đang ngày càng gia tăng, và tình hình căng thẳng vẫn còn tồn tại ở một số khu vực. Tất cả điều này đã ngăn cản bước phát triển kinh tế của các quốc gia và các khu vực có liên quan, và cũng gây ảnh hưởng bất lợi tới nền kinh tế thế giới. Tất cả các chính quyền và các chính khách có tinh thần trách nhiệm phải tôn trọng các mục đích của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các qui định liên quan đến mối quan hệ quốc tế đã được công nhận trên khắp thế giới, và hoạt động vì hòa bình trên khắp thế giới, lâu dài và toàn diện. Không ai được phép gây căng thẳng hoặc xung đột vũ trang chống lại lợi ích của mọi người. (Lê Huy Lâm-Trương Hoàng Duy-Phạm Văn Thuận. Luyện dịch Anh-Việt, Việt- Anh. NXB tổng hợp thành phố HCM: Hòa bình và phát triển là chủ đề của thời đại)


In today’s world, the international situation is, on the whole, moving to wards relaxation. However, conflicts and even local wars triggered by various factors have kept cropping up, and tension still remains in some areas. All this has impeded the economic development of the countries and regions concerned, and has also adversely affected the world economy. All responsible statesmen and governments must abide by the purposes of the UN Charter and the universally acknowledge norms governing international relations, and work for a universal, lasting and comprehensive peace. Nobody should be allowed to cause tension or armed conflicts against the interests of the people. (Peace and Development: the Themes of the Times).

After reading this translation, I also have some following comments:
The way of moving the phrase “reduce intension” (bớt căng thẳng) to “moving towards relaxation is very special.
After seeing the second sentence of source language, I will immediately use the word “increase” or ‘raise” to translate “gia tăng” but translator focus on three words “keep cropping up”. Translator may carefully consider carefully that this phrase is good and close to the meaning of source language more.
There are a lot of words which are crossed out in the translation such as; tinh thần trách nhiệm, trên khắp thế giới. But I think that it is ok. They are not very important and do not cause changing the meaning of translation.
Translation has attracted me because its meaning is very close to the meaning of source language.

phuongdi said...
This comment has been removed by the author.
phuongdi said...
This comment has been removed by the author.
thu said...

NGUYỄN THỊ THU
CLASS 2
COURSE 30
I. PHẦN BẮT BUỘC: ĐOẠN 15, TR 19
Đoạn văn tuy ngắn, lối dịch nhìn có vẻ đơn giản nhưng lạI có sự thú vị ở phong cách sử dụng ngôn từ, cấu trúc ngữ pháp, lối hành văn khá đặc sắc cùa tác giả. Bản dịch đảm bảo nội dung văn bản gốc:
- Cách Dùng Từ:
+ “close to”. tạI sao tác giả khôg dùng từ “next to” thay vì "close to". Đó cũng là sự khéo léo cùa nhà biên dịch bởI vì “close to” means the distancebetween Bai Chay Beach and Ha Long Bay. Nó sát nghĩa hơn
+ “Wind”: tốt hơn từ “move in curves” or” to go here and there”…(Từ “wind” is more accumulative than others
+ “theaters and theatres”: mặc dù cùng nghĩa nhưng ngườI đọc không dễ thấy được hiện tượng lập từ trong câu. Điều đáng lưu ý ở đây là tạI sao tác giả khôn g dùng chỉ 1từ ”theaters” cho câu văn được gọn hơn. Đó cũng chính là cái hay của câu văn và đảm bảo ý nghĩa thực cùa câu: nhà hát ca nhạc kịch truyên thống và nhà hát rốI nước là hai nơi riêng biệt. Thật sự đây là điều đáng lưu ý cho chúng ta trong việc dùng từ sao cho vừa không gây nhàm chán mà còn hiểu được ý nghĩa thực của câu.
+ “Wharf”: hay hơn area or zone…bởI vì nó thể hiện ý nghĩa vốn có của Bãi Cháy là khu du lịch biển, chứ không đơn giản chỉ là nơi di lịch nếu dùng area, zone, or place…
- Cách Sử Dụng Cấu Trúc Câu: câu thứ hai của đoạn rất hay. Ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Nếu Em không nhìn vào văn bàn tiếng anh, em sẽ dịch theo lốI dịch cơ bản là: “this tourist area is more popular depending on Hoang Gia Tourrism Company’s investments. Cụm: “……has made the site popular” thật cô đọng, súc tích thông qua việc sử dụng thì hiện tạI hoàn thành, cách dùng từ
· “Nearby”: là adj/adv sao làm chủ từ. Em không biết tạI sao tác giả có thể xem nó là chủ từ theo sau bởI động từ TOBE. PhảI chăng tác giả hiểu nhằm hay còn cách sử dụng khác của NEARBY mà Em chưa tìm thấy.

Tóm lạI, bài dịch này khá hoàn chỉnh, hay, cô động, súc tích, đảm bảo nộI dung văn bản gốc tiếng việt.

II. PH ẦN T Ự CH ỌN
B áo: M Ỹ NGH Ệ KIM HO ÀN-ARTCRAFT AND JEWELRY REVIEW
VIETNAM MAGAZINE JEWELLERY & GEM TRADE BUSINESS, S Ố 28 th áng 9/97, đ o ạn 2 trang 34
Theo xin đ ưa ra v ài ý ki ến sau: B ài d ịch c ũng kh á ho àn h ảo trong i ệc s ử d ùng t ừ, th ì, c ấu tr úc, l ốI h ành v ăn kh éo l éo, c ó s ự đ ầu t ư .
- t ác giả cũng rất khéo léo trong vi ệc d ùng t ừ ng ữ: “tr ở th ành th ói quen” đ ư ợc d ịch”become a customs”,” phong t ục c ư ớI xin” được dịch “mariage habit” .” Custom or Habit c ó th ể ho án đ ổI hay kh ông? n ếu đ ư ợc th ì gi á trị ng ôn t ừ còn đ ư ợc gi ữ nguy ên kh ông. C ò l ẽ l à kh ông b ởI l ẽ m ỗI t ừ đ ều c ó ý ngh ĩa hay ri êng của n ó mà chúng ta c ần ph ảI nh ận ra. Th êm n ữa là t ừ “, h ình t ư ơng qu á, v í von” đ ư ợc d ịch l à :picturized”, ch ỉ v ớI 1 t ừ c ó th ể l ột t ả ý ngh ĩa c ủa b ản d ịch v ừa th ể hi ện s ự c ọ đ ọng, n ắn g ọn m à đ ầy đ ủ ý ngh ĩa. Cum t ừ “ Precious as gold”: “quý như vàng” cũng khá hay
-c ấu trúc c âu, dùng ng ữ ph áp: “ kh ông th ể thi ếu nh ẫn, hoa tai, d ây chuy ền…..” đ ư ợc d ịch: “it is not accepted to be deficient the ring, ear-rings,,,” c ũng kh á ho àn ch ỉnh, kh á kh éo léo, kh ông qua kh ó đ ể hi ểu
T óm l ạI, b ài d ịch hay, ch úng ta c ó th ể h ọc h ỏI đ ư ợc nhi ều đi ều th ú v ị trong v ăn b ản d ịch c ủa t ác gi ả

KimThanh said...

Con Phung is located in Tan Thach Village of the Chau Thanh District, near the Rach Mieu Ferry between My Tho and Ben Tre on Highway No. 60.
It is situated on an island emerging from the middle of the Tien River, and has an area of 28 ha. Visitors can see original architectural works of the site of the holy land of the Coconut Religion. In Con Phung there is also a handicraft village producing furniture with materials taken from the coconut tree, and families raising bees for honey from the longan flower. The product is sold on the spot to visitors.
Thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, ở ngay cửa ngõ của tỉnh, cách trung tâm thị xã 12 km (đường bộ) và 25 km (đường sông), cạnh tuyến phà Rạch Miếu của quốc lộ 60 từ Mỹ Tho đến Bến Tre.
Khu du lịch Cồn Phụng nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền có diện tích rộng 28 ha. Tới đây du khách sẽ thăm các công trình kiến trúc độc đáo của nơi đã từng là thánh địa của đạo Dừa. Với một số di tích còn lại như: sân rồng, tháp... Trên Cồn Phụng còn có làng thủ công mỹ nghệ sản xuất những đồ gia dụng bằng vật liệu từ cây dừa và những gia đình nuôi ong lấy mật từ hoa nhãn, sản phẩm được bán tại chỗ cho khách.
In general, the translated passage keeps the main idea of the original passage and transmits quite completely what the author wants to introduce about the lanscape. The use of words is chosen carefully to describe the interesting things of the object, Con Phung Island. The readers can also learn from this translation useful vocabularies that are common in Vietnamese but rare in English. For example, “holy land of the Coconut Religion” is the most suitable word phrase in English for “thanh dia cua dao Dua” in Vietnamese. “original” makes the architecture be special in its own way that can not encounter in any other works. However, the English version seems to be quite simple and lose the smoothness and literary feature of the original version. It can not transmit wholely the attract and interest of the landscape. To sum up, the translation is fairly successful in giving readers informations and the interests of the landscape.

Ngoc Huong said...

Một ngày ở Đà Nẵng bắt đầu thật tệ. Chúng tôi gặp rắc rối ở khách sạn, quán ăn và với cả anh tài xế sắp đưa chúng tôi đến Hội An, cách phía nam Đà Nẵng độ chục cây số dọc theo bờ biển. Tôi vừa cho rằng đến Đà Nẵng là một sai lầm lớn. Trong suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi dọc theo các con phố ở Hội An, chiếc máy ảnh của tôi bấm lia lịa mọi thứ trong tầm mắt.
One particular day in Danang started especially bad, problems at the hotel, problems at the restaurant around the corner, and problems with the driverthat was going to take us to Hoi An, a few miles south of Danang on the coast. I had just decided that comng to Danang was just a big mistake altogether. Within an hour, we were walking the streets of Hoi An, my camera shooting madly at everything in sight.
From Special English 11. Para.1 Page 16.
Nhận xét:
Nhìn chung đoạn văn trên dịch khá chính xác những gì cần được truyền tải. Phần dùng thì cũng rất chính xác.Tuy nhiên, trong bản tiếng Anh, người dịch đã ghép hai câu đầu của phần bản gốc tiếng Việt nhưng vẫn đảm bảo về nghĩa. Điều này tuy làm cho phần dịch không giống với phần bản gốc về mặt hình thức nhưng lại làm cho mạch suy nghĩ của người đọc được lien tục hơn. Theo em thì không có ảnh hưởng gì lớn.
Em đặc biệt chú ý đến cách dùng từ của người dịch: particular day ( một ngày…) hay just about decided (vừa mới cho rằng…) và shooting madly ( bấm lia lịa …).Cách chọn từ lạ và rất thú vị.

lethi said...

LE THI bAo Tran - code: 7044763 - class:02
paragraph 1,p.17
Generally, this translation is very good which keeps almost the meaning of the original source text. Especially, word choices are extremely good and close to the original version. For example, the phrase “được đính những viên ngọc lục bảo” is translated “ potted with emeralds” in English which can convey the meaning of the original text that is Ha Long bay like a handkerchief that has several emeralds on it. In addition, the phrase “có tổng diện tích” in Vietnamese is briefly translated into one word in English – “cover”, but still convey the original meaning that is “Ha Long bay spreads over an area of 1,553 square kilometers”. “Yet” also conveys the meaning “in spite of small area”, Ha Long bay has 1,969 islands. However, I think that the word choice of this translation still has a very small problem that is repletion of words. The word “giant” in lines 14 and 18 should not be repeated 2 times. In stead of using the word “giant” again in line 18, we can use another word, that is, “huge”, we can keep the same meaning. Moreover, structures of the two versions are nearly the same. For example, “ hòn Trống Mái giống” is translated “ Trống Mái resembles” in English. The author is very good at translated the word “giống” from Vietnamese into English. Instead of using the same words 4 times, the author used 4 different words “resemble, is, look like, is like” which can express the meaning “giống” in Vietnamese. But I wonder whether we can combine these 3 sentences into one or not. For example, Cock and Hen look like a pair of chicken, Turtle like a giant tortoise, the Monk like an old monk or not. The last sentence, I think, is the most interesting. “Mọt cái lư hương khổng lồ được đặt trên bàn thờ là mặt biển bao la”, a passive sentence in Vietnamese is translated into an active sentences I English, but still keep the original meaning. The verb “atop” is extremely perfect in this case. However, “ban tho la mat bien bao la”is translated “the alter of the sea” in English which may have differences in meaning. In Vietnamese, “the alter is the sea”, but in English it is the “alter of the sea”. Moreover, in Vietnamese version, “mat bien bao la”, when translated one word in English “the sea”. II. Doan van tu chon
Trẻ em có được đối xử tốt hay không?
Sự việc một số trẻ em trên thế giới đang bị đối xử thậm tệ có thể làm cho chúng ta quặn đau. Chúng bị bóc lột hay bị lạm dụng bởi người lớn ở nhiều vùng trên khắp thế giới, những người tự cho mình cái quyền xem trẻ là công cụ của mình. Làm sao ta có thể còn thờ ơ khi thấy cảnh đứa bé trai mất mẹ trong bức ảnh tả thực đến độ ghê người về cuộc chiến tranh ở Châu Phi? thiếu niên bị bắt mang súng để phục vụ những cuộc chiến tranh mà chúng thậm chí còn không hiểu là vì cái gì?
Ta đã làm gì cho những công dân tương lai?
Người ta thường nói trẻ em là những chủ nhân tương lai của thế giớ. Vì thế mà tổ chức Văn hoá – Khoa học – Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thuyết phục những người lớn nên đối xử công bằng với trẻ em, và trẻ em cần được quan tâm đặc biệt. Thế nhưng trên thực tế , bất cứ ai quan tâm đến trẻ em phải nhận thức rằng trừ phi ta làm mọi thứ có thể, tương lai những trẻ em thân yêu của chúng ta sẽ không thể nào tốt đẹp hơn.
Are children treated well enough?
The fact that some children around the world are treated badly in some places can make us squirm. They are exploited or abused by adults, those granting themselves the right to consider them as their tools, in many areas of the world. How can we remain indifferent to see the starving, motherless child in a shocking photograph about war in Africa? Teenagers are made to fight in wars they do not even know the purpose of.
What has been done for our future citizens?
It is often said that children are owners of the world in the future. So, UNESCO (Educational, Scientific and Cultural Organization) has persuaded adults to treat them as equal, and with special attention. But, in fact, everyone of us who cares for them must realize that unless each of us does everything we can, our beloved children’s future will not be any better.
Binh luan
Nhin chung bien ban dich nay rat tot. Dich gia su dung nhung cau truc don gian .Vi vay ma doc gia de dang hieu duoc noi dung cua bien ban goc. Dong thoi ong con bao dam y nghia cua bien ban goc. Dieu ma toi tam dac nhat trong bien ban dich nay la cach dich gia su dung tu ngu. Doc qua van ban dich va so voi voi ban goc ,toi nhan thay dich gia da chon loc tu vung rat ky. Mot so tu vung tieu bieu la "squirm",“exploited” ,”abused” hoac””remain” va granting” . Toi nhan thay khong con tu nao co the thay the duoc nhung tu nay.
Tuy nhien co mot y kien nho ma toi muon doc gop vao bien ban dich nay do la tu “made”. Toi nghi dich gia nen dung tu “force” thay vi dung tu”made”.Tu “force” mang y nghi manh hon so voi tu made. No an chua ham y bat buoc bang bao luc.Ngoai ra toi nghi dich gia nen su dung tu “convice” thay vi tu “persuade” . Tu con vi no mang y nghia thuyet phuc nguoi khac phai lam ma con cho ho thay dieu duoc thuyet phuc la dung de ho tu nhan thay phai lam dieu do. Con tu “persuade”nguoi duoc thuyet phuc co the lam hoac khong lam.
Tom lai bai bien dich nay duoc dich mot cach chinh xac va dong thoi bam sat nghia cua bien ban goc. Dich gia da chon loc tu vung rat kheo leo trong tien trinh dich. Dieu thay cho thay su am hieu ngon ngu tieng anh rat cao. Qua cach dung tu cua minh ,dich gia khong chi giup cho doc gia hieu van ban goc mot cach de dang ma con nang bien ban dich cua minh len mot tam cao hon.

nguyenthanhduy said...

NGUYEN THANH DUY

FAQs ABOUT VIETNAMESE CULTURE
Vietnam’s natural beauty

Passage 3th - Page 8&9

The passage is translated carefully in terms of ideas. However, I think there are some aspects to be considered. First, for the phrase “sự hy sinh của họ và tổ tiên họ” we can tranfer into passive voice (“the sacrifice made by them and their ancestors”) instead of keeping the source voice (“the sacrifice they and their ancestors made”). In the next part of the sentence, I notice the word “dangerous” (translated from “hiểm trở”); although I cannot find a better alternation, I believe that there is one because the two word are somewhat not equal in sense of meaning. What’s more, I would prefer listing “the Truong son Mountain Range, the Ngang Pass in Quang Binh, the Hai Van Pass in Thua Thien- Hue, and the Ca Pass in Phu Yen.”, by this way, I think we can avoid making readers confused and embarrassed by strings of repeated words like “and”, “province”. I like the way the second sentence is translated, especially in its ending part. I only have one suggestion that the word “fascinating” is replaced by “beautiful and charming” because I don’t think the source word “quyến rũ” can be translated that way, but maybe it doesn’t have an equivalent in English which can express what the author means to describe the places and sights in our country.

tri said...

(Bổ sung)
11. nhìn chung, bài dịch đã dùng đúng thì. Đây là bài miêu tả nên dùng thì hiện tại đơn là chính xác.
- Với địa danh ở VN rất hay khi giữ nguyên tiếng Việt và chú thích nghĩa bên trong ( )
- “Nhìn từ trên xuống” : có thể dịch là “seeing from above” nhưng ở đây Ha Long Bay mới là chủ từ và see phải ở dạng pasive
- “dotted”: là từ hay vì những từ như attach chỉ thể hiện sự gắn kết những viên ngọc, còn từ được dùng còn thể hiện hình ảnh có những hạt ngọc rải rác trên những ngọn núi
- LIm dim = "hafl-closed eyes": do hiện tượng unmatching nên không thể kiếm từ chính xac ở tiếng Anh nhưng cụm từ trên đã tương đối diễn ta được trạng thái lim dim
-TRỐNG MÁI= cook and hen: hiểu đuợc hàm ý là đôi gà trống và mái. Nếu không hiểu được rõ nghĩa co thể bị sai lầm khi dịch là " male and female"
-"Hòn Ông Sư....ra biển, tay chắp ....": dấu (,) đã được tác giả mạnh dạn thay bằng từ “as”. Vì nghĩa ở đây as=when
-tuy nhiên, hòn Rùa:Turtle trong khi con Rùa: Turtoise thể hiện sự không thống nhất. Về thực chất đây là 2 loại rùa khác nhau.


PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ta rất tự hào về nguời phụ nữ Việt nam, những người mẹ “nah hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã sinh ra và nuôi dưỡng lớp lớp thế hệ anh hùng Việt Nam. Nhưng chúng ta còn phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện triệt để việc giải pgóng phụ nữ, đảm bảo cho phụ nữ cùng với toàn dân thực hiện quyền làm chủ đầy đủ nhất. Công tác của ta ngày nay là phát động mạnh mẽ phong trào phụ nữ thi đua lao động sản xuất và cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. (Lê Văn Sự. Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh Translation and grammar. NXB Văn Hóa Thông Tin: 84)

VIETNAMESE WOMEN
Our people are very proud of the Vietnamese women, the “ heroic, undaunted, loyal and resourceful” mothers who have given birth to and brought up generations of Vietnamese heroes. Hower we must strive more to achieve the complete emancipation of women and to ensure that women and the rest of the people exercise their right to collective mastery in the fullest way. At present, our work consists in stirring up among women a strong emulaion movement for productive labour n order to successfully built socialism with industry and thrift.

COMMENT
Tense: Have given birth and brought up: dùng đúng thì vì nhấn mạnh truyền thống từ xưa đến nay
Word choice: hợp lí và có những từ dung formal, hợp với văn phong
- emancipation of women: đồng nghĩa với liberation of women
- “cần kiệm”: thực ra đây là từ ghép nên cần phải dùng ít nhất 2 từ mới diễn tả đủ nghĩa của nó (cần cù và tiết kiệm). dùng từ “industry” ở đây cho thấy sự formal hơn từ diligence.
Tuy nhiên, có một số chỗ không ổn:
- many gernarations: cũng hiểu được là nhiều nhưng chưa diễn tả hết nghĩa của từ “lớp lớp” , nên dịch là “ batch after batch gerneration”
- our work : có thể dịch là We need to
- exercise : là 1 từ mới để chỉ sụ thực hiện mà tôi biết bên cạnh những từ đã biết như carry out or act
in conclusion, đoạn văn đã sử dụng thì ht đơn và ht hoàn thành 1 cách hợp lí. Những từ ngữ lựa chọn để dịch cũng thể hiện gan hết nghĩa và văn phong formal của văn bản gốc.

CHINGUYEN said...

Task 1: Paragragh 8, Page 15:
When I read the paragragh, I see it is very simple and clear enough to understand. Beside this, I have some things that I would like to comment. First of all, why does the translator use “Mother Goddess” at the first time and “Queen Mother” in the second time just only for one word “Thánh Mẫu”? To answer this quention, we have to check again 2 these words “Goddess” and “Queen” to find out whether they are similar or not. I think, to both God or Queen, we also have to be sacred to them. So, in this case, the translator use 2 different words to avoid repetition of word without out of the meaning. This is the clever use in general. Second, why does the translator translate the 1st Vietnamese into 2 first english sentences? To me, this Vietnamese sentence is very complex because of the phrase “để thờ Thánh Mẫu”. It seem to be irrelevant because Thanh Mau temple certainly refers to “để thờ Thánh Mẫu”. It is the reason why he forms this phrase to make another sentence without lack of the meaning of the original compositon. Therefore, it changes the structure of the Vietnamese sentence. Next, why does he change the 2nd compound Vietnamese sentence into the complex english sentence? He uses relative pronoun “who” to support for “Vietnamese” instead of making a new subject such as they, people....I think, this makes the sentence more clear, simpler and less wordy. The same with this idea, he again devide the last sentence into 2 smaller sentences. But in this, why does he use “hut” for “nhà” and “stand next” for “dưới”? As we know, English and Vietnamese is quite different in using word. One word in English can be understood in many ways in Vietnamse and vice versa. So I think hut or house are both ok in this use and also explain for “stands next”. The last one I want to share is that we should delete the comma between “huge” and “700-year-old”. In sort, the translation of this paragragh is relatively perfect.

Task 2: the 6th paragragh in this website: http://halongtravelguide.com/vinh-ha-long.htm
The paragragh as a whole is simple and easy to understand. It is quite equivalent to the original one. We can see the verb “c ó” is deleted in the translation, because it is called Formal word. The translator added the word “charming” while the vietnamese sentence did not mention. I think, “B ài Th ơ” in Vietnamese also refer anything charming and beautiful but in English it is just a name. So we have to add some more to describe this beauty and romance. The translator also uses many word which is close to Vietnamese words such as “ cradle”…In the last sentence, the translator use 2 verbs “is” and “discover” for “H ạ Long” to ease the complex meaning in the last Vietnamese sentence.

nguyenthanhduy said...

Nguyen Thi Thuy Anh _ 7044747 _ Group 02.

THAM KHẢO BIÊN DỊCH VĂN HÓA VIỆT NAM _ CẢNH ĐẸP THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT VIETNAMESE CULTURE _ VIETNAM’S NATURAL BEAUTY)
Trang 8 Đoạn 2 (page 8 paragraph 2)
Nhìn chung đây là một bản dịch khá hoàn hảo, rất dễ hiểu dối với người đọc. cách dùng từ rất xác với bản gốc. Tuy nhiên cũng từ đó phát sinh ra một số điểm mà em thấy chưa thỏa đáng lắm. Câu đầu tiên “Việt nam là một đất nước trải dài hình chữ “S” bản dịch ghi là Vietnam is a long “s” shaped country, từ “long” là một tính từ không diễn tả được động từ “trải dài”.Thứ hai là trong bản dịch “the north” , “ the south” và “the center” không viết hoa. Kế tiếp cụm từ “dãy Trường Sơn” được dịch thành “ Trường Sơn Mountain Range” nên dùng là “ Trường Sơn Mountain Chain”. Trong “chạy dọc theo dãy đất hẹp miền Trung”. Bản dịch dùng giới từ “in” chưa thật chính xác.Ở đây ta nên dùng giới từ “along”. Cụm từ “tập quán” được dịch là “practices” mà từ practices thường diễn tả cho một cá thể hay cá nhân nào đó, nó không thể hiện được cho tập quán của cả một cộng đồng nên được thay thế là “customs”. Cụm từ “mối quan hệ đăc biệt” được dịch là “special tie” mà từ này mang nghĩa quá ràng buộc do đó nên được đổi thành “special relationship”. Và trong đoạn cuối có cum từ “ một truyền thống tự quyết mang tính cộng đồng cao” được dịch là “ a tradition of both self- determination and a strong local community”,đoạn dịch này co một vài điểm bất ổn sau đây: thứ nhất liên từ “and” diễn tả hai sự việc ngang hàng nhau nhưng trong đoạn dịch ta thấy rằng “tính cộng đồng cao” bổ nghĩa cho “tính tự quyết” do đó ta nên dùng giới từ “with” sé thích hợp hơn.

phuongdi said...

La phuong di-7044749
class 2
Doan van em chon
part 5, page 13
In this part I think translation of the translator is rather good.we can understand it easily becaues they use simple structures. It rather looks like Vietnamese writing.However;I wonder in some sentences:
"Tra Co co cho an cho o cho hang chuc ngan du khach den de nghi ngoi va hoi phuc suc khoe" is translated:Tra Co accommodates tens of thousands of visitors,who flock there fo relaxation and recuperation.
why does translator use the word "accommodate" to translate?.Does it mean that Tra Co provides the places for visitor?
I think the noun Tra Co itself cannot give the accommodation.
Another word is "noi day co nhieu thang canh dep" is translated "the area also boasts tourist sight"
the word "boast" means to talk about excessive pride. Does it have unreasonable in using this word?
one more is that I don't know the use of the phrase word "including" with "such as". Does it have the different or similar meaning? why does the translator use word phrase "including" to list beautiful sight
Doan van em tim
Beside, I found on the website :saigontimes.com.vn. It has an introduction about this web by both Vietnamese and English.
bang tieng viet
Saigon Times Group là một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực báo chí (có hai tờ tiếng Việt và hai tờ tiếng Anh) với mục tiêu thông tin chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước, thông tin kinh tế đối ngoại, quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần phục vụ và xây dựng lực lượng doanh nhân Việt Nam.
Bang tieng anh
The Saigon Times Group is a Vietnamese media organization with two Vietnamese- and two English-language publications. It primarily covers issues involving State policies and practical situations in the hope of contributing to the country’s renovation and integration endeavors, external economic relations, and cultural and tourism promotion, as well as to forming a pool of Vietnamese business people.

In this translation part, translators used good words to translate. Although, there are not equivalent meaning between Vietnamese and English, they use replaceable words that don’t change the meaning as well as the content and purpose of the original text. For example: the sentence “ It primarily covers……………….business people” proves ideas above. In addition, they pick out words that have strong expressional meaning such as renovatio and integration endeavors, external economic relations, cultural and tourism promotion…

tri said...

TRẦN THANH GIANG 7044751

TRAN THANH GIANG (7044751)
1/ This writing below discusses the translation of paragraph 1& 2, p.9 from Viet Nam’s Natural Beauty :
The translation translated under cooperation between a Vietnamese and a native speaker of English is really a good one to consider. Although there are still something I find it unconvincable, it has many excellent points to study. One of the things is their word choice and then the small changes in translating Vietnamese ideas into English ones.
When translating, the translators dropped down well the elements in Vietnamese words which are unnecessary in English. For instance, the phrase “một đất nước trải dài hình chữ S” was translated into a brief but meaningful phrase :“S”-shaped country. If a translator pays no attention to this, he will find very difficult to deal with this pharse. In the case he can translate it, it may sound quite strange or prolix with a translation like a country which stretches out like the shape of the letter S. This is the problem of many English learners when they try to translate exactly and fully their expresions in Vietnamese into English word by word without no attention to the differences of the two lnguages. Similarly, the translator also omitted some unimportant words in the original text, e.g "chạy dọc theo' was replaced with only a preposition in. The reduction in the structure is also good. For example, they did not translate the sentence "Đó là sự phong phú và cảm giác an toàn" into English as the whole, but as a phrase. It makes some good effects to the readers.
Beside, the use of brackets to modify an unfamiliar information to non-Vietnamese readers, that is "Kinh", was also added into the stranlation to make it clearer.The translation of "nơi an toàn" into "safe and secure" proves that the stranlator tried to transfer the whole meaning of the original word.
However, there are left points which seem not to be dealt perfectly. For example, the translation of "đòn gánh" should be considered to keep the origin word and then add some explanation next to it in brackets. Moreover, I disagree to translate the phrase "tính cộng đồng cao" into a strong local community. The translation creates a confusion in reference to the origin. 'Mang tính cộng đồng cao" should be a modifier for a tradition of self-determination rather than a parallel element.
2/ The additional work below from http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-pacific/6997190.stm.
The English translation is really a very good one. The Vietnamese words were translated with a variety of English words, e.g with the same word "thừa nhận", there are many used replacements in English like "conceded ,agreed". Moreover, the style in English title seems to be native to the English readers because it is not translated directly from the Vietnamese one which is only native to Vietnamese speakers.Beside, some details are also added in the translation to enable thr readers who didn't read the previous news can understand this one. Except for this thing, the rest was translated well and fully.

Kim Hanh said...

Bài tự chọn

Mưa Dầm Gió Bấc
Về mùa đông, khi mưa dầm gió bấc, phong cảnh nhà quê thật tiêu điều buồn bã. Ngoài đồng nước giá lạnh nên thỉnh thoảng mới thấy lác đác có người cày bừa. Ai cũng cặm cụi làm việc, không chuyện trò vui vẻ như trời ấm áp. Trong làng đường vắng tanh, bùn lên đến mắt cá, xung quanh mình không có một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù vào bụi tre. Những giọt nước rơi xuống lách tách.

Continuous rain and north wind
In winter, when there is continuous rain and north wind, the rural scene looks sad and deserted. In the field, the water is chilly, therefore sporadically, people are seen ploughing and harrowing. Everybody is absorbed in their work and does not talk cheerfully as when the weather is warm. In the village, the roads are unfrequented and the mud is ankle-deep, there is no sound around. We can only hear the wind howling through the clumps of bamboo. Drops of water are pattering on the ground.
Comments:
Đây là một đoạn văn miêu tả về một cơn mưa dầm mà tôi vừa bất gặp trong quyển “120 bài luyện dịch Việt –Anh, nhà xuất bản thanh niên”. Qua đoạn văn này tôi thấy tác giả cũng đã có lựa chọn nhiều từ ngữ mới lạ. Trong đó có sự thay đổi cấu trúc cũng như việc tách câu, đảo trật tự, thêm từ và bớt từ. Chúng ta có thể thấy trong câu đầu tiên, mặc dù trong bản gốc là ‘khi mưa dầm gió bấc” vậy mà dịch giả lại dịch là “when there is continuous rain and north wind”. Rõ ràng dịch giả đã thêm hai từ “there is” trong câu này.Đây là một ý tưởng tốt làm cho câu văn có cấu trúc rõ ràng dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy rằng có một quyển từ điển đã dịch mưa dầm gió bấc là “lasting rain and north- easterly wind. Người dịch lại dùng là “ continuous rain and north wind. Tôi nghĩ rằng cách dịch này không hề làm thay đổi nghĩa của đoạn văn này. Tuy nhiên cũng có nhiều chỗ mà dường như không xác với ngữ cảnh và nghĩa của câu. Chẳng hạng như, dịch giả đã dùng từ “deserted” để thay cho từ tiêu điều. Theo tôi thì đây là một từ với nghĩa quá rộng để chỉ một nơi hoàn toàn khô cằn và hoang vắng, đến nỗi các cây không có nước và không thể sống được ở đó. Tôi tự hỏi tại sao dịch giả không dịch là “desolate” để chỉ một cảnh tượng đau buồn, ảm đạm, và thiếu vắng người sau một cơn mưa dầm gió bấc. Tiếp theo chúng ta lại thấy một cách dùng từ rất khéo léo đó là từ “Sporadically” để thay thế cho từ “lác đác” và “absorbed” để dịch từ “cặm cụi” trong câu tiếp theo. Hơn thế nữa dịch giả lại dùng từ “and “ để tách hai từ “ploughing” and “harrowing”. Có thể nói đây là một phát hiện rất tài tình của người dịch, đó không phải là hiện tượng thêm từ mà đó là theo văn hóa của mỗi ngôn ngữ. Người Việt Nam thường dùng từ ghép thế nhưng “cày bừa” là hai hành động mà ngôn ngữ Anh không thể dịch đi chung được.. Một điểm cuối là dùng một mệnh đề “as when the weather is warm” để thay thế cho cụm từ “như trời ấm áp”. Đây cũng là việc thêm từ để đảm bảo được cấu trúc mà vẫn không xê dịch nghĩa. Tôi đã nhận ra được nhiều điều bổ ích khi nghiên cứu đoạn dịch này. Cũng như việc mở mang kiến thức của chính tôi.
Bài bắt buộc: 28 page29
Comments:
In the first sentence, it appears reversing the word order. Translator moves the phrase “during the American War” before “China beach”. I think that this is not wrong; it reveals own way of translator. A unique point is word choice of translator. She/he is very clever in using “housing” (at the end of translation). This make me confuse and decide to look over dictionary. Indeed, this translation helps me find a synonym of the word “houses” is “housing”. However, there are still a lot of obstacles Which I can not overcome easily. I do not understand “why does not translator use “stretches” instead of “runs”. I think that “stretches” is more suitable. Furthermore, “Ngũ Hành Sơn” is translated into “Marble Mountain”. I do not agree with translated way. For my opinion, “Ngũ Hành” has five basic elements (mental, wood, water, fire, earth, according to Eastern philosophy).Therefore; I will not translate these words. A last point of word choice is “to” translate “ở” in the target text. I think that it is not wrong but I can not explain about that. If this is exact, I will be very lucky for learning it. I also have a little comment about structure of translation. Translator combines two first sentences into a sentence by using the word “and”. In spite of long sentence, but I think translator reveals own unique. In the second sentence, we can see clearly that there is an odd phrase in this sentence. This is “its clarity”. But, it makes the sentence have more clear and good meaning. To conclude, I have acquired good knowledge about vocabularies, structures, adding words or crossing out words, etc. from this translated text. Besides, I also know a wonderful scenery of Viet Nam’s natural beauty.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (group2)7044752

phu xuyen said...

LÊ THỊ PHÚ XUYÊN-7044767
ĐOẠN VĂN 93 TRANG 75,76 SÁCH “VIỆT NAM’S NATURAL BEAUTY”

Comments:

Đoạn văn được dịch giả dịch sang tiếng Anh khá hay và vừa toát lên được vẻ đẹp của vùng đất cũng như con nhười Đà Lạt.Ở câu1, nổi bật là tác giả đã tách câu ra làm 2 mệnh đề với việc sử dụng đại từ quan hệ WHO.Đây là 1 cách lam ý nghĩa câu rõ ràng hơn,độc giả dễ nắm được nội dung hơn. Ngược lại, ở cụm từ “ Đà Lạt là nơi…” được dịch giả dịch thu gọn lại “Đà Lạt”, thay vì phải dịch từng câu,từng chữ “Đà Lạt is a place which…”Dịch giả đã có sự linh hoạt trong cách dịch, biết tách câu ra khi cần thiết, đồng thời biết bỏ đi một số từ không cần thiết để làm câu vừa có cấu trúc hoàn chỉnh vừa đầy đủ về mặt nội dung. Cũng ở câu1, dịch giả còn thể hiện sự chọn lọc từ tinh tế, khéo léo.Từ “mixture” đã được sử dụng chính xác. “Mixture” với nghĩa la “hỗn hợp” đã thể hiện được sự đa dạng của các dân tộc, nhiều dân tộc cùng chung sống trên 1 vùng đất. Và vì thế mà “mixture” thể hiện rõ ràng hơn, phù hợp hơn so với “a lot of” hay “many”. Bên cạnh đó , câu 1 dịch giả cũng đã dịch rất hay “moved there” với nghĩa là “đến sinh sống”.Hoàn toàn ở đây trong cụm từ dịch giả dùng, không có từ “live” nhưng rõ ràng chúng ta khi đọc vẫn hiểu là họ đến đó để “live”. Cách dịch này rất đơn giản, ngắn gọn nhưng súc tích. Ở câu2, Dịch giả đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc cách sử dụng từ ở cả 2 ngôn ngữ. Vì vậy, dịch giả đã có sự lựa chọn tinh tế từ “ wrap up”, chứ không phải là “wear” hay “put on”, bởi “wrap up” là mặc nhưng mặc quần áo ấm, còn 2 từ còn lại là mặc quần áo chỉ chung. Câu 3 đã được dịch hoàn chỉnh và giữ nguyên cấu trúc cũng như bám sát vào từ ngữ ờ bản gốc. Câu 4, cũng từ “nhiều” nhưng không được dịch là “a lot of”, “many”, hay “mixture” như câu 1, mà là “ an array of”.Sở dĩ như vậy là vì “ array” với nghĩa là “well-odered series”, nhiều nhưng có sự sắp xếp ngay ngắn, đẹp mắt. Đó cũng là bản chất của các điểm du lịch ở Đà Lạt. Và vì thế mà, sử dụng “ an array of” la hợp lí nhất.Đây là đoạn văn mô tả về một vùng đất du lịch, ít nhiều với mục đích thu hút du khách, do đó, từ ngữ được dịch trau chuốt va bóng bẩy. Dịch giả đã rất cẩn thận trong cách sử dụng từ ngữ phù hợp với từng ngữ cảnh. Tuy không cần diễn đạt nhiều nhưng cách diễn đạt khá hình tượng giúp độc giả dễ dàng hình dung vẻ đẹp của vùng đất Đà Lạt, cũng như dễ dàng bị thu hút.

ĐOẠN VĂN TỰ CHỌN TRÍCH TỪ TRANG 83,84 SÁCH “THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ-IMPRESSIVE NATURE” NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ, TÁC GIẢ NGUYỄN THÀNH TÂM.

SAO BĂNG
Vào một đêm đẹp trời ta có thể thấy một vệt dài ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, đó là sao băng, nhưng đó là một từ để gọi chứ không hẳn là một vì sao. Trong không trung, giữa các hành tinh thường có những mảnh bụi và các tảng đá. Khi chúng chạm phải các địa cầu, chúng rực đỏ khi chúng xuyên qua bầu khí quyển. Một số bị đốt cháy hoàn toàn và chúng ta thấy ánh sáng chớp lên. Đó là các sao băng.
Khi quay xung quanh mặt trời, địa cầu thỉnh thoảng di chuyển xuyên qua các đám sao băng. Chúng có nhiều hơn ta tưởng và thường ở trong một khoảng nhỏ trong bầu trời.
METEORS
On a dark, clear night you might see a meteor as a sudden streak of light flashing across the sky. The common name for meteors is “ shooting stars”, but they are not really stars. In space, between the planets, there are particles of dust and pieces of rock. When they collide with the Earth, they get red-hot as they push their way through our atmosphere. Most burn up completely and we just see the flash.
As the Earth travels round the Sun, it sometimes goes through swrarms of meteors. There are more than usual and they allseem to to come from a small area of the sky.

Comments:

Đây là một đoạn văn về đề tài khoa học, vì vậy, cấu trúc câu ngắn gọn, nội dung rõ ràng, rành mạch. Nắm được phong cách đó, dịch giả đã sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp. Ở câu 1, “vào một đêm đẹp trời” khi dịch sang tiếng Anh đã được dịch giả tách ra làm 2 cụm từ “on a dark, clear night”. Với cách dịch này, nội dung đã trở nên rõ ràng hơn, tuy nhiên hơi khô khan, và vì vậy ma nó hoàn toàn phù hợp với phong cách của văn bản khoa học.Và nếu dịch là “ On a beautiful or romantic night”, từ ngữ sẽ trở nên bóng bẩy hơn, tuy nhiên, phù hợp vời văn bản văn chương hơn là văn bản khoa học. Kế đến, ta thấy “ta” không được dịch là “we” mà là “you”. Điều này cũng không phải ngẫu nhiên mà hoàn toàn có dụng ý của dịch giả, rõ ràng chúng ta thấy rằng “ you” sẽ mang tính khách quan hơn là “we”. Vì vậy mà “you” thể hiện được tính khách quan của văn bản hơn là “we”. Cũng câu 1, “một vệt dài ánh sáng xuất hiện trên bầu trời” được dịch khá dài “a meteor as a sudden streak of light flashing across the sky”. Dường như dịch giả muốn nhấn mạnh, làm cho độc giả hiểu rõ hơn sự xuất hiện của sao băng nên đã sử dụng cụm từ “ a meteor as a sudden streak of light”, từ sudden được dịch giả chủ động thêm vào nhằm làm nổi bật sự xuất hiện bất ngờ, thình lình của sao băng”. Ở đây “ xuất hiện trên bầu trời” không dịch là “ appearing on the sky” mà là “ flashing across the sky”. Từ “flashing across” thể hiện sự xuất hiện rất nhanh, và băng qua, vụt qua trên bầu trời, chứ không xuất hiện từ từ như “appearing”. Dịch giả đã lựa chọn từ hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh và phong cách của văn bản. Đến đây, dịch giả đã chủ động tách câu. Cụm “
đó là sao băng, nhưng đó là một từ để gọi chứ không hẳn là một vì sao” được dịch súc tích “The common name for meteors is “ shooting stars”, but they are not really stars.”. Ở đây cấu trúc của cụm đã thay đổi chút ít. Nếu dịch bám sát vào từng từ của văn bản, có thể dịch là “ It’s shooting star, but it is a word to name, not really a star”.Sự chuyển đổi cấu trúc cụm ở đây thể hiện sự sáng tạo của tác giả giúp người đọc hứng thú hơn khi tiếp cận văn bản, một văn bản khoa học. Cũng ở cụm này, ta thấy có sự khác biệt giữa 2đoạn, tiếng Anh va tiếng Việt, “một vì sao” được dịch là “stars”. Tác giả sử dụng “một vì sao” ở văn bản tiếng Việt nhằm chỉ về một chủng loại,chỉ chung cho các vì sao,vì vậy, dịch giả sử dụng danh từ số nhiều để dịch là hoàn toàn hợp lí.Câu2 đã được dịch khá hoàn chỉnh. Câu 3, thoạt nhìn có thể làm cho người đọc bối rối vì “các địa cầu” được dịch là “The Earth”. Theo từ điển tiêng Việt, địa cầu nghĩa là trái đất, như vậy “các trái đất” là hoàn toàn không hợp lí. Ở đây, lỗi là do văn bản tiêng Việt, và dịch giả đã nhận ra được điều này và linh hoạt xử lí, dịch là “ The Earth”. Ở vế sau, tác giả đã thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn từ “red-hot” thể hiện mức độ của sự va chạm, sự va chạm đã làm cho chúng nóng lên, va đỏ rực lên, không chỉ đỏ mà còn rất nóng. Nếu dịch là “red” thôi thì hoàn toàn không thể hiện được một cách hình tượng như thế. Phần còn lại của đoạn văn được dịch giả dịch ngắn gọn, súc tích phù hợp với phong cách khoa học. Tóm lại, đây là đoạn văn về vấn đề khoa học, nên trong cách dịch không có nhiều sự trau chuốt và sử dụng từ ngữ bóng bẩy, tuy nhiên dịch giả vẫn rất tinh tế trong cách chọn lựa từ ngữ.
So sánh hai văn bản được dịch ở trên, ta thấy phong cách dịch hoàn toàn khác nhau, và điều này do phong cách của văn bản quy định.Từ đó ta thấy rằng mỗi văn bản có phong cách khác nhau, và khi dịch tùy vào từng phong cách, tưng loại văn bản mà ta có cách dịch phù hợp, hiệu quả hơn trong việc truyền tải nội dung đến người đọc

Pham said...

Pham Trung Hieu
7044753

Vietnam’s Natural Beauty: Page 12,13 – Paragraph 5

1. There’s a small mistake in the first sentence. 7 km NOT 8 km.

2. In the 2nd sentence, the Vienamese version makes me think there’s just one beach in Tra Co. However, they use “beaches” when translating to English. As for me, the authors are excellent to use plural form here because there must be more than ONE beach in Tra Co. There’s a difference between Vietnamese and English is that Vietnamese is an “economical” language (Ngôn ngữ tiết kiệm lời nói). Next, In Enlish version, I see the word “measuring” which is not included in the Vietnamese one. In fact, “measure” expresses relativity, therefore, it is more reasonable to add this word. Besides, the word “sea” is also added in English version. Because the passage is about a peninsula, the authors add this word sothat it has a clearer meaning.

3. In the 4th sentence, they use “accommodate” to replace “chỗ ăn chỗ ở”. “accommodate” means “to give sb a place to stay” but not “to eat”. However, in my opinion, the authors are successful in translating this detail. I’d like to mention to the pragmatic meaning of this sentence. “Chỗ ăn chỗ ở” doesn’t mean “place to eat and to stay”. The non-literal of the sentence is that Tra Co attracts many tourists, therefore, “accommodate” is a good choice. One support for my opinion is the word “flock” which means “to go somewhere in a large number” (Oxford Dictionary).

4. Finally, “boast” is an interesting word, too. It is very normal to use “have”. The aim of this paragraph is to introduce Vietnam’s natural beauty so “boast” expresses the pride of the introducers when writing.

Additonal Work: Special English – Chapter 33 – Page 13

BP Shuts Down Alaska Oil Wells
Công ty dầu khí Anh Quốc cho biết công ty bắt đầu ngưng hoạt động ở Prudhoe Bay, Alaska bởi vì bị hư hỏng nặng và rò rỉ đường ống. Các quan chức cho biết việc đóng cửa sẽ mất từ 3 đến 5 ngày và họ không chắc là khi nào sẽ hoạt động trở lại. Một tuyên bố cho biết công ty sẽ không sản xuất trở lại cho đến khi chắc chắn hoạt động an toàn và những hoạt động không làm tổn hại đến môi trường. Thông tin về việc đóng đường ống khiến cho giá dầu tăng lên 2 đô la một thùng.

The British Petroleum Oil Company says it has begun closing operations in Prudhoe Bay, Alaska because of severe damage and a pipeline leak. Company officials said the shutdown will take three to five days and they are not sure when production will start again. A statement says the company will not restart production until it is sure that it is safe to do so and that operations will not harm the environment. News of the pipeline closing increases oil prices by more than two dollars a barrel.

1. “Company officials”: in this noun phrase, the English version include the word “company” sothat it is clearer to readers. In Vietnamese version, they use “quan chức”. What kind of “quan chức”? where do they work?. Therefore, it is necessary to use “company officials” rather than “officials”.
2. In the paragraph, there’s a little bit confusion between the words “operation” and “production”. First, they translate “hoạt động” to both of the two words mentioned. Then, they use “production” for both “hoạt động” and “việc sản xuất”. In my opinion, the tranlsation is good enough because the operation of the company is to produce oil, also, the oil production is also the primary operation of the company.

3. “…until it is sure that it is safe…”: As for me, the structure of this sentence is not good enough because of repetition. If I were the author, I might write “…until safety is ensured…”.

4. Finally, in the last sentence the English translation includes “more than two dollars” which is not in the Vietnamese one.

ven said...

BÁO ĐỘNG VỀ NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TRONG BÁO CHÍ NAM PHI

Uỷ ban nhân dân và đội ngũ biên tật của tập chí Nam Phi có sự va chạm khi ủy ban này mở cuộc điều travề nạn phân biệt ở các tạp chí.

Tháng 9 năm 1998, ủy ban nhân dân bắt đầu để ý đến nhửng bài báo có khuynh hướng phân biệt chủng tộc của thời báo Sunday, Mai vá Guidance. Kể từ đó, tạp chí Nam Phi bắt đầu điều tra về việc phan biệt chủng tộc. Tháng 10 năm 1999, một báo cáo được công bố dày 250 trang đưa ra hang trăm bài báo có cùng xu hướng như thế , nhiều bài trong số này rõ ràng có xu huớng phan biệt chủng tộc. Đặc biệt các bài chống lại cộng đòng người da đen, ngừoi Ả rập, người Do thái rất nhièu trong tờ báo “ Die Afrkaner” mà bây giờ tờ báo này khong hoạt động nữa. Bên cạnh đó, hầu hết các bài báo được liệt kê đề cập đến những nổ lực chính trị có vẻ phân biệt chùng tộc và châm biếm cay độc.Translate into English.

ALARM OF RACIAL DISCRIMINATION IN SOUTH AFRICA PRESS

The human rights committee and editorial staffs of South African newspaper are having a conflict when this committee set up an investigation on the racial discrimination in presses.

In September, 1998, the committee began paying attention to some articles with racial discrimination tendency, of the “Sunday Times and Mail and Guardian”. Since then, the investigation on the racial discrimination in the South African newspaper has been carried out. In October, 1999, announced 250 page report point out hundreds of other articles with the same tendency, many of which obviously showed racialism tendency. Especially articles against the black community, the Arabians and Jews numerously appear in the “Die Afrikaner” which doesn’t exist any more. Besides, most of the listed articles mentioned the political struggle in South Africa with a cruel irony and the racial discrimination smell

Source: page 62-63 in book “ Written translation of Articles in Vietnamese-English” published by Nha Xuat Ban Thanh Nien.

Name: Nguyen Thi KIM vEN
Code: 7044766
Class"02

ven said...

Đoạn bắt buộc
Doan 18
ĐỒ SƠN
Đoạn văn gồmcó 4 câu trong biên bản gốc cũng như biên bản dịch.Tuy nhiên mỗi câu là một câu phức gồm có nhiều mệnh đề. Mặc dù là câu dài nhung dich gia vẫn thể hiện khả năng dịch rất tốt.từ nội dung cho đến cấu trúc câu và cách sử dụng từ ngữ.
Trước khi tiến hành phân tích từng câu tôi muốn đi sơ qua tự đề. Tôi thật sư hơi bối rối về cách dịch của dịch gia ngay trong tựa dề. Trong biên bản gốc chỉ là “Đồ Sơn” và gọi Đồ Sơn là một bán đảo nhưng trong bien bản dich lại là “ Đồ Sơn Beach”.
Câu thứ nhất “Đồ Sơn, một bán đảo nhỏ có chiều dài 22,5km nằm giữa sông Lạch Trai và sông Văn Úc, là một nơi nghỉ mát cạnh bờ biển nổi tiếng cách Hải Phòng 20km về phía đông nam và cách Hà Nội hơn 100 cây số” được dịch là “Đồ Sơn, a small penisula is about 22.5 kilometers in lenghth between the Lạch Tray and Văn Úc rivers, is a famous seaside near resort twenty kilometers southwest of Hải Phòng and a little over a hundred kilometers from Ha Nội”. Mệnh đề thứ nhất có thể dịch nhiều cách sau:
• Đồ Sơn is a small penisula which its length is 22.5 kilometers.
• Đồ Sơn is a small 22.5 kilomete long penisula.
• Đồ Sơn is a small penisula which lengthens about 22.5 kilometers.
• Đồ Sơn., is a small penisula is about 22.5 kilometers in length.
Cách cuối là cách mà dịch gia sử dụng trong văn bản dịch của ông .Ông đã lượt bỏ mệnh đề quan hệ . Mệnh đề “is a seaside near resort … Hà Nôi” Dựa vào văn bản dịch tiếng anh dừong như nghĩa của văn bản gộc bị đảo lộn trật tự. Trong bien bản gốc “là một nơi nghỉ mát cạnh bờ biển nổi tiếng và được dịch sang ngôn ngử anh “a famous seaside near resort” . Nghĩa của câu dịch dường như chuyển thành “là một bờ biển nổi tiếng cạnh khu nghĩ mát” .Nghĩa hai câu gần như tương tự nhau . Tuy nhiên nếu có thề dịch là”is a resort near a famous seaside from twenty kilometers southwest …. Hà Nội” thì tốt hơn.
Câu thứ hai “Bờ biển với hàng ngàn cây đàn dương che mát và bao quanh bời những đồi thông bạt ngàn.” Được dịch là “Thousands of sandalwood trees shade its beaches”. Đến đây tôi lại gặp phải một thắc mắc qua từ “its beaches”. Trong bien bản gốc chỉ đề cặp đến một bãi biển nhưng ở đây dịch gia lại dịch lả”beaches”. Qua từ này gây cho tôi một sự khó hiểu thật ra có bao nhiêu bải biển ở Đồ Sơn “…which are surrounded by mountains covered with pines”. Trong mệnh đề này dịch gia sử dụng từ”covered” qua hình thức bị động rất hay và khéo léo. Chỉ thông qua từ này .đọc giả có thề hình ding ra sự bạt ngàn cùa bải biển. Trong liên tưởng của ngươi đọc dường như bãi biển Đồ Sơn chì toàn là thông và thông. Tuy nhiên để cho thấy sự bạt ngàn thật sự của đồi thông dịch gia vẫn có thể dịch là “ endless pines”.
Câu thứ 3 “Vào những ngày hè Đồ Sơn nhộn nhịp khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới”đưuợc dịch là “On summmer days, Đồ Sơn is alive with tourists from all over the world”..Câu này cũng có thể dịch “On summer days, Đồ Sơn are excitingly full of tourist …” hoặc có thể dịch “ On summer days, Đồ Sơn attracts more and more tourists …” Tuy nhiên tôi nhân thấy khong có từ ngữ nào có thể thay thế từ “ alive” mà dịch gia đã chọn. Nó vừa nói lên đỒ Sơn là một thắng cảnh đẹp lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch mà còn ví Đồ Sơn như là một sinh thể có hồn sống động biết mời chào khách du lich ở khắp nơi..Qua đó có thể thấy rằng dịch gia đã rất thật trọng trong việc lựa chọn từ ngữ.Việc lựa chọn từ ngữ khéo léo và chính xác là một trong những yêứ tố quan trọng góp phần cho sự thành cong của phiên bản dược dịch.
Tóm lại, biên bản dịch khá hoàn chỉnh. Thông qua việc lựa chọn từ ngữ khéo léo và cách sử dụng cấu trúc câu khá chính xác đã góp phần cho sũ thành cong của phiên bản dịch. Dịch câu dài nhưng vẩn đảm bảo ngữ pháp chính và giữ đúng nghĩa của phiên bản gốc.

PHẦN TỰ CHỌN:
BÁO ĐỘNG VỀ NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TRONG BÁO CHÍ NAM PHI
Uỷ ban nhân dân và đội ngũ biên tật của tập chí Nam Phi có sự va chạm khi ủy ban này mở cuộc điều travề nạn phân biệt ở các tạp chí.
Tháng 9 năm 1998, ủy ban nhân dân bắt đầu để ý đến nhửng bài báo có khuynh hướng phân biệt chủng tộc của thời báo Sunday, Mai vá Guidance. Kể từ đó, tạp chí Nam Phi bắt đầu điều tra về việc phan biệt chủng tộc. Tháng 10 năm 1999, một báo cáo được công bố dày 250 trang đưa ra hang trăm bài báo có cùng xu hướng như thế , nhiều bài trong số này rõ ràng có xu huớng phan biệt chủng tộc. Đặc biệt các bài chống lại cộng đòng người da đen, ngừoi Ả rập, người Do thái rất nhièu trong tờ báo “ Die Afrkaner” mà bây giờ tờ báo này khong hoạt động nữa. Bên cạnh đó, hầu hết các bài báo được liệt kê đề cập đến những nổ lực chính trị có vẻ phân biệt chùng tộc và châm biếm cay độc.


Translate into English.
ALARM OF RACIAL DISCRIMINATION IN SOUTH AFRICA PRESS
The human rights committee and editorial staffs of South African newspaper are having a conflict when this committee set up an investigation on the racial discrimination in presses.
In September, 1998, the committee began paying attention to some articles with racial discrimination tendency, of the “Sunday Times and Mail and Guardian”. Since then, the investigation on the racial discrimination in the South African newspaper has been carried out. In October, 1999, announced 250 page report point out hundreds of other articles with the same tendency, many of which obviously showed racialism tendency. Especially articles against the black community, the Arabians and Jews numerously appear in the “Die Afrikaner” which doesn’t exist any more. Besides, most of the listed articles mentioned the political struggle in South Africa with a cruel irony and the racial discrimination smell


Source: page 62-63 in book “ Written translation of Articles in Vietnamese-English” published by Nha Xuat Ban Thanh Nien.PHẦN BÌNH LUẬN:

Phiên bản dịch gồm có hai doan. Doan 1 chi von ven co mot cau nhung duoc dich gia dich sang tieng anh thanh mot cau phuc thanh phan rat kha dai. Dieu nay giup cho doc gia de dang hieu duoc noi dung cua phien ban goc hon. Doan 2 gom co 5 cau.
Trong doan thu nhat ve mat cau truc thi khong co gi phuc tap.Dich gia sudung thi hien tai tiep dien dien ta mot hanh dong dang xay ra quanh thoi diem noi.Trong cau nay co tu “conflict”. Theo toi day la mot tu hay .Tai sao dich gia khong su dung “disagreement” or “argument”. Vi ca hai tu nay nghia khong hay va manh bang tu duoc ong chon.
• Argue:express the opposite opinion
• Disagree:have a different opinion from somenone
• Conflict:a serious difference of opinion
Trong doan 2 cau thu nhat va cau thu hai thi khong co gi phai binh luan vi ve mat ngu nghia va cau truc thi on ca. Trong cau thu ba dich gia dung tu announce rat hay va kheo leo .Anounce co nghia “make something known in the public place”. Dieu nay co nghia la baocao nay duoc cong bo truoc toan the nhan dan..Trong cau thu ba, dich gia dung Ved dung truocnhu mot tinh tu voi much dich rut ngan khoang cach hanh van va cho thay cach hanh van tot hon. Xet vi du “Mot ban bao cao duoc cong bo day 250 trang” Chung ta co the dich cau nay bang nhieu cach sau;
• A report which was 250 pages thick was announced.
• There was a thick report( which was ) announced in 250 pages.
• A thick report of 250 pages was announced
• 250 page report thick was announced
Cuoi cung dich gia dung V+ed +compound noun va bo tu “day” khi dich”… ,announced 250 page report …”.Trong cau cuoi cua doan ,dich gia dung tu “struggle”trong “political struggle”rat hay. Trong van ban goc “Hau het cac bai bao cao duoc liet ke de cap den nhung no luc chinh tri co the dich: Most of the listed articles mentioned the effort in politic .Nhung tư “effort” khong hay bang tu “struggle” .Vi “truggle” co nghia la “try to very hard to do or achieve something that is difficult.” Ngoai rat u “smell” cung duoc dich gialua chon rat kheo le ova rat chinh xac.Thong qua tu nay nguoi dong co t he hing dung duoc nghia tieu cuc cua cau trong phien ban goc. Cai hay cua dich giala o cho dung tu ngu khoe leo de the hien noi dung cua phien ban goc.
Tom lai, Thong qua hinh thuc cung nhu noi dung cua phien ban dich dich gia de the hien kha nang dich bao chi cua minh rat khoe.Tu viec dung cau truc van pham cho den cach dung tu ngu, deu duoc dich gia suy tich va luachon rat ky cang. Su dung nhieu hinh thuc tinh luoc cau lam cho phien ban duoc dich tro nen ngan gon hon nhung van dam bao ve mătngu nghia cua phien ban goc.

Name:Nguyen thi KIm VEN
Code:7044766
Class:02
Dear teacher, I have prolem with the first Commens so I cross out the first commen. I choosethe second commens

thoang02.7044761 said...

Tran Thi Thanh Thoang
Code 7044761
Class 02
Bản tiếng Việt:
Con thuyền chơi vơi: Về phương diện pháp lý, những người chung sống không hôn thú đã đặt cuộc sống của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện xảy ra trong máy ấm của họ. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không hề đồng tình, không hề khuyến khích những cuộc sống chung không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứư tâm lý hôn nhân-gia đình thì sự chia tay của các đôi vợ chồng thử không có gì là lạ cả. Các nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả ‘cú sét ái tình” nhưng đó là tình yêu lãng mạn không thể nào bền vững lâu dài được.

Bản dịch:
The Lonely Boat in the Sea: Legally speaking, couples that cohabit without being married are considered to have put themselves beyond the protection of the law. They have to be responsible for their own decisions, and have to find the solution for themselves when problems emerge in their “warm cottage”. Naturally, they cannot seek sympathy or support from the law or from public opinion. According to the psychologists who study married and family affairs, the break up of those “experimental couples” is AdamSmith matter of course. The results of their studies reveal that love may come “unexpectedly”, and that there even seems to be such AdamSmith thing as “love at first sight”, but this kind of infatuation never lasts forever.
(Lê Tuấn Đạt. “Sống thử” trước khi kết hôn. Luyện dịch Việt-Anh. Trang 133-139. NXB Tổng hợp Đồng Nai.)

Nhận xét:
Đây là bài dịch văn báo chí nên đã sử dụng phương pháp dịch truyền đạt. Bài dịch tốt đảm bảo sự tương đồng về nghĩa giữa 2 văn bản. Trong bài dịch có sự thay đổi cấu trúc câu, phương thức diễn đạt và sử dụng từ vựng thích hợp để tạo hiệu quả cho bài dịch:
- “Con thuyền chơi vơi”-“The Lonely Boat in the Sea”. “in the sea” is combined with “lonely”,it shows the meaning of “chơi vơi” correctly.
-Next, “Legally speaking….of the law” is changed into passive “are considered to” in order to suitable with English literature. Những cụm bị động như “be propsed, be said that,etc’ có tác dụng nhấn mạnh hoặc làm tăng tính khách quan cho văn bản.
-“Họ sẽ chịu trách nhiệm…”-“They have to responsible..” Although Vietnamese laguage usually uses “sẽ phải”,we shouldnot transfer as “will have to”. In this context, present simple is an intelligent choice. Especially,the word “phải” has different meanings in English “must, have to”, and “have to” should be used in this case because it is not a prohibit. Therefore, we would be careful of word choice.
-“mái ấm”-“warm cottage” this is a good word choice.
-“Rõ ràng..không hôn thú”-“Naturally…opinion’ Ở đây vị ngữ đã được đảo thành chủ ngữ và đại từ “they” được dùng thay thế cho ‘unmaried couples” điều này làm cho câu văn ngắn gọn hơn, phù hợp với phong cách báo chí.
-“vợ chồng..thử’-“experimental couples”. Từ “experimental” nghĩa là đang ở giai đoạn thực nghiệm cũng như các đôi này đang thử cuộc sống vợ chồng. Nếu dùng “unmaried couples” thì chưa thể hiện hết tính rủi ro trong “thử nghiệm’ này. Họ có thể đi đến hạnh phúc nhưng cũng có thể đi đến thất bại.
-“không có gì là lạ” –“is a matter of course” từ khẳng định chuyển thành phủ định trong bản tiếng Anh để khẳng định hậu quả tất yếu của việc sống thử. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể dịch là ‘is predictable/ is not strange”.

-“tình yêu lãng mạn”- ‘ infatuation” not “romantic love” becase this love may stop in short time.”romantic love “is said about a true love and may lasts in long time.
-I wonder the word “infatuation” itself means somthimg appear in short piriod of time, so do we need to use with “never lasts forever”? because it is ređunant, I thought. Is this the emphasis of the translator?
In short, the passage is translated well. It is easy to understand and the content is remained.


Đoạn 8,9 trang 15, sách “Viet Nam’s Natural Beauty”.
Hai đoạn văn được dịch rất tốt, nội dung được đảm bảo. Đặc biệt bài dịch có một số đặc điểm khá nổi bật:
-Cách dịch giả tách câu từ 1câu trong bản tiếng Việt thành 2câu trong bản tiếng Anh,tiêu biểu là câu 1 trong đ.8. Cách dịch này làm cho câu không rươm rà và dễ hiểu. Ở câu cuối đ.8 cũng được ngắt ra như thế. Tuy nhiên, khi ngắt câu ta cần chú ý để giữ đúng nội dung của câu trong bản ngôn ngữ gốc.
-Cách đăt các thành tố trong trong cũng có sự thay đổi cho phù hợp với cách diễn đạt của Anh ngữ. Ví dụ: “theo truyền thuyết” nằm trước chủ ngữ nhưng khi được chuyển sang tiếng Anh thì lai được đặt ở cuối câu “accỏding to local legend”.
-“đổ về”-“flock” đã thể hiện được sự đông đúc của khu vực vào mùa tế lễ. I wonder whether we could use “gather” to replace for “flock”?
-Nếu dịch giả dùng cách dịch word by word thì từ “ban đầu” phải dịch là “firstly”, nhưng như thế sẽ sai nghĩa mà từ “originally” được sử dụng rất hay.
-Nhưng tôi cách ngắt câu cuối của đ.8 vẫn chưa hợp lý. Tù một câu phức được chuyển thành 2 câu đơn nhưng hai câu này hình như chưa có sự gắn kết về nghĩa. Và có nên thay “only” bằng ‘just” vì “originally only” không hay lắm.
-Đoạn 9 chỉ có 2 câu, dịch giả không dịch theo câu của bản gốc mà lấy một phần của câu1 kết hợp với câu 2 để tạo thành câu 2 trong bản tiếng Anh. Vì câu 1 có 2 trạng ngữ chỉ thời gian nên dịch giả đã mang sang câu 2 một trạng ngữ (năm 1995 )để phù hợp hơn.
-Tuy nhiên,câu cuối trong đoạn 9 vẫn chư rõ nghĩa lắm, theo tôi nên dùng là một câu ghép. Có thể dịch “ The church was renovated in 1995 and there are many feature murals and over eighty years bell”.
Nhưng qua đoạn dịch này ta có thể học thêm một stratage là có thể chia câu ra để dịch, chỉ cần đảo bảo được tính logic và nội dung của bản gốc.

thoang02.7044761 said...

Bản tiếng Việt:
Con thuyền chơi vơi: Về phương diện pháp lý, những người chung sống không hôn thú đã đặt cuộc sống của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện xảy ra trong máy ấm của họ. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không hề đồng tình, không hề khuyến khích những cuộc sống chung không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứư tâm lý hôn nhân-gia đình thì sự chia tay của các đôi vợ chồng thử không có gì là lạ cả. Các nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả ‘cú sét ái tình” nhưng đó là tình yêu lãng mạn không thể nào bền vững lâu dài được.

Bản dịch:
The Lonely Boat in the Sea: Legally speaking, couples that cohabit without being married are considered to have put themselves beyond the protection of the law. They have to be responsible for their own decisions, and have to find the solution for themselves when problems emerge in their “warm cottage”. Naturally, they cannot seek sympathy or support from the law or from public opinion. According to the psychologists who study married and family affairs, the break up of those “experimental couples” is AdamSmith matter of course. The results of their studies reveal that love may come “unexpectedly”, and that there even seems to be such AdamSmith thing as “love at first sight”, but this kind of infatuation never lasts forever.
(Lê Tuấn Đạt. “Sống thử” trước khi kết hôn. Luyện dịch Việt-Anh. Trang 133-139. NXB Tổng hợp Đồng Nai.)

Nhận xét:
Đây là bài dịch văn báo chí nên đã sử dụng phương pháp dịch truyền đạt. Bài dịch tốt đảm bảo sự tương đồng về nghĩa giữa 2 văn bản. Trong bài dịch có sự thay đổi cấu trúc câu, phương thức diễn đạt và sử dụng từ vựng thích hợp để tạo hiệu quả cho bài dịch:
- “Con thuyền chơi vơi”-“The Lonely Boat in the Sea”. “in the sea” is combined with “lonely”,it shows the meaning of “chơi vơi” correctly.
-Next, “Legally speaking….of the law” is changed into passive “are considered to” in order to suitable with English literature. Những cụm bị động như “be propsed, be said that,etc’ có tác dụng nhấn mạnh hoặc làm tăng tính khách quan cho văn bản.
-“Họ sẽ chịu trách nhiệm…”-“They have to responsible..” Although Vietnamese laguage usually uses “sẽ phải”,we shouldnot transfer as “will have to”. In this context, present simple is an intelligent choice. Especially,the word “phải” has different meanings in English “must, have to”, and “have to” should be used in this case because it is not a prohibit. Therefore, we would be careful of word choice.
-“mái ấm”-“warm cottage” this is a good word choice.
-“Rõ ràng..không hôn thú”-“Naturally…opinion’ Ở đây vị ngữ đã được đảo thành chủ ngữ và đại từ “they” được dùng thay thế cho ‘unmaried couples” điều này làm cho câu văn ngắn gọn hơn, phù hợp với phong cách báo chí.
-“vợ chồng..thử’-“experimental couples”. Từ “experimental” nghĩa là đang ở giai đoạn thực nghiệm cũng như các đôi này đang thử cuộc sống vợ chồng. Nếu dùng “unmaried couples” thì chưa thể hiện hết tính rủi ro trong “thử nghiệm’ này. Họ có thể đi đến hạnh phúc nhưng cũng có thể đi đến thất bại.
-“không có gì là lạ” –“is a matter of course” từ khẳng định chuyển thành phủ định trong bản tiếng Anh để khẳng định hậu quả tất yếu của việc sống thử. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể dịch là ‘is predictable/ is not strange”.

-“tình yêu lãng mạn”- ‘ infatuation” not “romantic love” becase this love may stop in short time.”romantic love “is said about a true love and may lasts in long time.
-I wonder the word “infatuation” itself means somthimg appear in short piriod of time, so do we need to use with “never lasts forever”? because it is ređunant, I thought. Is this the emphasis of the translator?
In short, the passage is translated well. It is easy to understand and the content is remained.


Đoạn 8,9 trang 15, sách “Viet Nam’s Natural Beauty”.
Hai đoạn văn được dịch rất tốt, nội dung được đảm bảo. Đặc biệt bài dịch có một số đặc điểm khá nổi bật:
-Cách dịch giả tách câu từ 1câu trong bản tiếng Việt thành 2câu trong bản tiếng Anh,tiêu biểu là câu 1 trong đ.8. Cách dịch này làm cho câu không rươm rà và dễ hiểu. Ở câu cuối đ.8 cũng được ngắt ra như thế. Tuy nhiên, khi ngắt câu ta cần chú ý để giữ đúng nội dung của câu trong bản ngôn ngữ gốc.
-Cách đăt các thành tố trong trong cũng có sự thay đổi cho phù hợp với cách diễn đạt của Anh ngữ. Ví dụ: “theo truyền thuyết” nằm trước chủ ngữ nhưng khi được chuyển sang tiếng Anh thì lai được đặt ở cuối câu “accỏding to local legend”.
-“đổ về”-“flock” đã thể hiện được sự đông đúc của khu vực vào mùa tế lễ. I wonder whether we could use “gather” to replace for “flock”?
-Nếu dịch giả dùng cách dịch word by word thì từ “ban đầu” phải dịch là “firstly”, nhưng như thế sẽ sai nghĩa mà từ “originally” được sử dụng rất hay.
-Nhưng tôi cách ngắt câu cuối của đ.8 vẫn chưa hợp lý. Tù một câu phức được chuyển thành 2 câu đơn nhưng hai câu này hình như chưa có sự gắn kết về nghĩa. Và có nên thay “only” bằng ‘just” vì “originally only” không hay lắm.
-Đoạn 9 chỉ có 2 câu, dịch giả không dịch theo câu của bản gốc mà lấy một phần của câu1 kết hợp với câu 2 để tạo thành câu 2 trong bản tiếng Anh. Vì câu 1 có 2 trạng ngữ chỉ thời gian nên dịch giả đã mang sang câu 2 một trạng ngữ (năm 1995 )để phù hợp hơn.
-Tuy nhiên,câu cuối trong đoạn 9 vẫn chư rõ nghĩa lắm, theo tôi nên dùng là một câu ghép. Có thể dịch “ The church was renovated in 1995 and there are many feature murals and over eighty years bell”.
Nhưng qua đoạn dịch này ta có thể học thêm một stratage là có thể chia câu ra để dịch, chỉ cần đảo bảo được tính logic và nội dung của bản gốc.

thoang02.7044761 said...

Bản tiếng Việt:
Con thuyền chơi vơi: Về phương diện pháp lý, những người chung sống không hôn thú đã đặt cuộc sống của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện xảy ra trong máy ấm của họ. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không hề đồng tình, không hề khuyến khích những cuộc sống chung không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứư tâm lý hôn nhân-gia đình thì sự chia tay của các đôi vợ chồng thử không có gì là lạ cả. Các nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả ‘cú sét ái tình” nhưng đó là tình yêu lãng mạn không thể nào bền vững lâu dài được.

Bản dịch:
The Lonely Boat in the Sea: Legally speaking, couples that cohabit without being married are considered to have put themselves beyond the protection of the law. They have to be responsible for their own decisions, and have to find the solution for themselves when problems emerge in their “warm cottage”. Naturally, they cannot seek sympathy or support from the law or from public opinion. According to the psychologists who study married and family affairs, the break up of those “experimental couples” is AdamSmith matter of course. The results of their studies reveal that love may come “unexpectedly”, and that there even seems to be such AdamSmith thing as “love at first sight”, but this kind of infatuation never lasts forever.
(Lê Tuấn Đạt. “Sống thử” trước khi kết hôn. Luyện dịch Việt-Anh. Trang 133-139. NXB Tổng hợp Đồng Nai.)

Nhận xét:
Đây là bài dịch văn báo chí nên đã sử dụng phương pháp dịch truyền đạt. Bài dịch tốt đảm bảo sự tương đồng về nghĩa giữa 2 văn bản. Trong bài dịch có sự thay đổi cấu trúc câu, phương thức diễn đạt và sử dụng từ vựng thích hợp để tạo hiệu quả cho bài dịch:
- “Con thuyền chơi vơi”-“The Lonely Boat in the Sea”. “in the sea” is combined with “lonely”,it shows the meaning of “chơi vơi” correctly.
-Next, “Legally speaking….of the law” is changed into passive “are considered to” in order to suitable with English literature. Những cụm bị động như “be propsed, be said that,etc’ có tác dụng nhấn mạnh hoặc làm tăng tính khách quan cho văn bản.
-“Họ sẽ chịu trách nhiệm…”-“They have to responsible..” Although Vietnamese laguage usually uses “sẽ phải”,we shouldnot transfer as “will have to”. In this context, present simple is an intelligent choice. Especially,the word “phải” has different meanings in English “must, have to”, and “have to” should be used in this case because it is not a prohibit. Therefore, we would be careful of word choice.
-“mái ấm”-“warm cottage” this is a good word choice.
-“Rõ ràng..không hôn thú”-“Naturally…opinion’ Ở đây vị ngữ đã được đảo thành chủ ngữ và đại từ “they” được dùng thay thế cho ‘unmaried couples” điều này làm cho câu văn ngắn gọn hơn, phù hợp với phong cách báo chí.
-“vợ chồng..thử’-“experimental couples”. Từ “experimental” nghĩa là đang ở giai đoạn thực nghiệm cũng như các đôi này đang thử cuộc sống vợ chồng. Nếu dùng “unmaried couples” thì chưa thể hiện hết tính rủi ro trong “thử nghiệm’ này. Họ có thể đi đến hạnh phúc nhưng cũng có thể đi đến thất bại.
-“không có gì là lạ” –“is a matter of course” từ khẳng định chuyển thành phủ định trong bản tiếng Anh để khẳng định hậu quả tất yếu của việc sống thử. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể dịch là ‘is predictable/ is not strange”.

-“tình yêu lãng mạn”- ‘ infatuation” not “romantic love” becase this love may stop in short time.”romantic love “is said about a true love and may lasts in long time.
-I wonder the word “infatuation” itself means somthimg appear in short piriod of time, so do we need to use with “never lasts forever”? because it is ređunant, I thought. Is this the emphasis of the translator?
In short, the passage is translated well. It is easy to understand and the content is remained.


Đoạn 8,9 trang 15, sách “Viet Nam’s Natural Beauty”.
Hai đoạn văn được dịch rất tốt, nội dung được đảm bảo. Đặc biệt bài dịch có một số đặc điểm khá nổi bật:
-Cách dịch giả tách câu từ 1câu trong bản tiếng Việt thành 2câu trong bản tiếng Anh,tiêu biểu là câu 1 trong đ.8. Cách dịch này làm cho câu không rươm rà và dễ hiểu. Ở câu cuối đ.8 cũng được ngắt ra như thế. Tuy nhiên, khi ngắt câu ta cần chú ý để giữ đúng nội dung của câu trong bản ngôn ngữ gốc.
-Cách đăt các thành tố trong trong cũng có sự thay đổi cho phù hợp với cách diễn đạt của Anh ngữ. Ví dụ: “theo truyền thuyết” nằm trước chủ ngữ nhưng khi được chuyển sang tiếng Anh thì lai được đặt ở cuối câu “accỏding to local legend”.
-“đổ về”-“flock” đã thể hiện được sự đông đúc của khu vực vào mùa tế lễ. I wonder whether we could use “gather” to replace for “flock”?
-Nếu dịch giả dùng cách dịch word by word thì từ “ban đầu” phải dịch là “firstly”, nhưng như thế sẽ sai nghĩa mà từ “originally” được sử dụng rất hay.
-Nhưng tôi cách ngắt câu cuối của đ.8 vẫn chưa hợp lý. Tù một câu phức được chuyển thành 2 câu đơn nhưng hai câu này hình như chưa có sự gắn kết về nghĩa. Và có nên thay “only” bằng ‘just” vì “originally only” không hay lắm.
-Đoạn 9 chỉ có 2 câu, dịch giả không dịch theo câu của bản gốc mà lấy một phần của câu1 kết hợp với câu 2 để tạo thành câu 2 trong bản tiếng Anh. Vì câu 1 có 2 trạng ngữ chỉ thời gian nên dịch giả đã mang sang câu 2 một trạng ngữ (năm 1995 )để phù hợp hơn.
-Tuy nhiên,câu cuối trong đoạn 9 vẫn chư rõ nghĩa lắm, theo tôi nên dùng là một câu ghép. Có thể dịch “ The church was renovated in 1995 and there are many feature murals and over eighty years bell”.
Nhưng qua đoạn dịch này ta có thể học thêm một stratage là có thể chia câu ra để dịch, chỉ cần đảo bảo được tính logic và nội dung của bản gốc.

thoang02.7044761 said...

Bản tiếng Việt:
Con thuyền chơi vơi: Về phương diện pháp lý, những người chung sống không hôn thú đã đặt cuộc sống của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện xảy ra trong máy ấm của họ. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không hề đồng tình, không hề khuyến khích những cuộc sống chung không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứư tâm lý hôn nhân-gia đình thì sự chia tay của các đôi vợ chồng thử không có gì là lạ cả. Các nghiên cứu cho thấy tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả ‘cú sét ái tình” nhưng đó là tình yêu lãng mạn không thể nào bền vững lâu dài được.

Bản dịch:
The Lonely Boat in the Sea: Legally speaking, couples that cohabit without being married are considered to have put themselves beyond the protection of the law. They have to be responsible for their own decisions, and have to find the solution for themselves when problems emerge in their “warm cottage”. Naturally, they cannot seek sympathy or support from the law or from public opinion. According to the psychologists who study married and family affairs, the break up of those “experimental couples” is AdamSmith matter of course. The results of their studies reveal that love may come “unexpectedly”, and that there even seems to be such AdamSmith thing as “love at first sight”, but this kind of infatuation never lasts forever.
(Lê Tuấn Đạt. “Sống thử” trước khi kết hôn. Luyện dịch Việt-Anh. Trang 133-139. NXB Tổng hợp Đồng Nai.)

Nhận xét:
Đây là bài dịch văn báo chí nên đã sử dụng phương pháp dịch truyền đạt. Bài dịch tốt đảm bảo sự tương đồng về nghĩa giữa 2 văn bản. Trong bài dịch có sự thay đổi cấu trúc câu, phương thức diễn đạt và sử dụng từ vựng thích hợp để tạo hiệu quả cho bài dịch:
- “Con thuyền chơi vơi”-“The Lonely Boat in the Sea”. “in the sea” is combined with “lonely”,it shows the meaning of “chơi vơi” correctly.
-Next, “Legally speaking….of the law” is changed into passive “are considered to” in order to suitable with English literature. Những cụm bị động như “be propsed, be said that,etc’ có tác dụng nhấn mạnh hoặc làm tăng tính khách quan cho văn bản.
-“Họ sẽ chịu trách nhiệm…”-“They have to responsible..” Although Vietnamese laguage usually uses “sẽ phải”,we shouldnot transfer as “will have to”. In this context, present simple is an intelligent choice. Especially,the word “phải” has different meanings in English “must, have to”, and “have to” should be used in this case because it is not a prohibit. Therefore, we would be careful of word choice.
-“mái ấm”-“warm cottage” this is a good word choice.
-“Rõ ràng..không hôn thú”-“Naturally…opinion’ Ở đây vị ngữ đã được đảo thành chủ ngữ và đại từ “they” được dùng thay thế cho ‘unmaried couples” điều này làm cho câu văn ngắn gọn hơn, phù hợp với phong cách báo chí.
-“vợ chồng..thử’-“experimental couples”. Từ “experimental” nghĩa là đang ở giai đoạn thực nghiệm cũng như các đôi này đang thử cuộc sống vợ chồng. Nếu dùng “unmaried couples” thì chưa thể hiện hết tính rủi ro trong “thử nghiệm’ này. Họ có thể đi đến hạnh phúc nhưng cũng có thể đi đến thất bại.
-“không có gì là lạ” –“is a matter of course” từ khẳng định chuyển thành phủ định trong bản tiếng Anh để khẳng định hậu quả tất yếu của việc sống thử. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể dịch là ‘is predictable/ is not strange”.

-“tình yêu lãng mạn”- ‘ infatuation” not “romantic love” becase this love may stop in short time.”romantic love “is said about a true love and may lasts in long time.
-I wonder the word “infatuation” itself means somthimg appear in short piriod of time, so do we need to use with “never lasts forever”? because it is ređunant, I thought. Is this the emphasis of the translator?
In short, the passage is translated well. It is easy to understand and the content is remained.


Đoạn 8,9 trang 15, sách “Viet Nam’s Natural Beauty”.
Hai đoạn văn được dịch rất tốt, nội dung được đảm bảo. Đặc biệt bài dịch có một số đặc điểm khá nổi bật:
-Cách dịch giả tách câu từ 1câu trong bản tiếng Việt thành 2câu trong bản tiếng Anh,tiêu biểu là câu 1 trong đ.8. Cách dịch này làm cho câu không rươm rà và dễ hiểu. Ở câu cuối đ.8 cũng được ngắt ra như thế. Tuy nhiên, khi ngắt câu ta cần chú ý để giữ đúng nội dung của câu trong bản ngôn ngữ gốc.
-Cách đăt các thành tố trong trong cũng có sự thay đổi cho phù hợp với cách diễn đạt của Anh ngữ. Ví dụ: “theo truyền thuyết” nằm trước chủ ngữ nhưng khi được chuyển sang tiếng Anh thì lai được đặt ở cuối câu “accỏding to local legend”.
-“đổ về”-“flock” đã thể hiện được sự đông đúc của khu vực vào mùa tế lễ. I wonder whether we could use “gather” to replace for “flock”?
-Nếu dịch giả dùng cách dịch word by word thì từ “ban đầu” phải dịch là “firstly”, nhưng như thế sẽ sai nghĩa mà từ “originally” được sử dụng rất hay.
-Nhưng tôi cách ngắt câu cuối của đ.8 vẫn chưa hợp lý. Tù một câu phức được chuyển thành 2 câu đơn nhưng hai câu này hình như chưa có sự gắn kết về nghĩa. Và có nên thay “only” bằng ‘just” vì “originally only” không hay lắm.
-Đoạn 9 chỉ có 2 câu, dịch giả không dịch theo câu của bản gốc mà lấy một phần của câu1 kết hợp với câu 2 để tạo thành câu 2 trong bản tiếng Anh. Vì câu 1 có 2 trạng ngữ chỉ thời gian nên dịch giả đã mang sang câu 2 một trạng ngữ (năm 1995 )để phù hợp hơn.
-Tuy nhiên,câu cuối trong đoạn 9 vẫn chư rõ nghĩa lắm, theo tôi nên dùng là một câu ghép. Có thể dịch “ The church was renovated in 1995 and there are many feature murals and over eighty years bell”.
Nhưng qua đoạn dịch này ta có thể học thêm một stratage là có thể chia câu ra để dịch, chỉ cần đảo bảo được tính logic và nội dung của bản gốc.

kieuloan said...

Em bình luận đoạn “Trà Cổ Beach” từ “từ đầu ..............in Việt Nam” trang 13
Đoạn văn dich này rất hay, thể hiện được ý , ngay cả truyền tải được cảm xúc của bản dịch Tiếng Việt, đảm bảo đúng ngữ phá.Từ ngữ được chọn lựa rất sáng tạo và rất tượng hình.Các đặc điểm trên được thể hiện qua các chi tiết sau:
“Biên giới” nếu dịch là “frontier” thì không chính xác vì trong trường hợp này “biên giới” là “dividing line between tưo regions” còn “frontier” là “area of a country bordering on another”.Vì thế sử dụng “border” là chính xác và hợp lý.“Bãi biển dài 17km” là “its seventeen kilometres of beaches”. Dịch như vậy dễ hiểu mà lại ngắn gọn hơn cách dịch “the beach is 17 km in length”. Câu văn sẽ rườm rà hơn.“Với những đụn cát cao tới 4 mét” nếu dịch là “with sand dunes which are 4 metres in height” thì không hay bằng dịch là “with sand dunes measuring up to four metres in height”. Ở đây người dịch sử dụng “measure up to” rất hay vì cụm từ này có nghĩa là đạt tới chiều cao đó, nó vừa thể hiện được niềm tự hào của tác giả khi nói về những đụn cát nơi đây. “Thưa thớt” nếu dịch là “thinly populated” sẽ không hay. Người dịch sử dụng “dot” mặc dù lạ , nhưng rất hay và tượng hình hơn thấy được cảnh vắng vẻ nơi đây.“Kiếm sống” nếu dịch là “earn money by fishing” sẽ không hay vì “money” chỉ đồng tiền nói chung còn ở đây tác giả muốn đề cập đến số tiền nhận được từ một công việc nào đó mà ở đây cụ thể là từ việc đánh cá vì thể ở đây dịch là “earn their income from fishing” là rất hay và chính xác. “Có chỗ ăn chỗ ở” dịch là “accommodate” là rất đúng và chính xác. Động từ “đến” nếu dùng “come” sẽ không hay, ở đây người dịch sử dụng “flock” rất tượng hình để nhấn mạnh du khách đến đây rất đông và tấp nập.Người dịch rất sáng tạo và khéo léo trong cách chon lựa từ.“Hồi phục sức khoẻ” nếu dịch là “recover health” sẽ không hay bằng sử dụng từ “ recuperation”, chỉ một từ mà thể hiện được ý trên.Rõ ràng người dịch rất thành công và sáng tạo khi chọn lựa từ.“Nơi đây cũng có những thắng cảnh du lịch” nếu dịch là “There are also tourist sights here” làm cho bài văn sẽ không hay và không bộc lộ được cảm xúc của tác giả. Chính vì vậy mà nó được dịch là “The area also boasts tourist sights”. Sử dụng “boast” rất hay vì nó làm cho câu văn sống động hơn, cảm xúc hơn và thể hiện được ý là tác giả đang ca ngợi cảnh đẹp ở bãi biển Trà Cổ.
Tóm lai, đoạn văn được dịch rất sáng tạo và khéo léo,đặc biệt là truyền tải được ý nghĩa cũng như cảm xúc của bản dịch Tiếng Việt. Chính những điều này đã làm nên nét đặc biệt của bản dịch mà không phải bản dịch nào cũng có được.
Phần tự chọn

Bản Tiếng Việt
Làm hạ nhiệt độ
Nếu nhiệt độ cao hơn bình thường (cao hơn 38 độ C/101 độ F) bạn có thể làm hạ xuống. Điều này có thể thực hiện được bằng cách cởi quần áo của bé ra, để bé nằm trần và cho bé uống nhiều nước mát. Bé phải ở trong một phòng nhiệt độ trung bình, nhưng tốt nhất là không sưởi ấm nhân tạo, aspirin dùng cho trẻ con hoặc paracetamol cũng có thể làm hạ nhiệt độ của bé nhưng phải thận trọng về liều lượng đúng với tuổi và không được sử dụng thuốc này thường xuyên. Thuốc này sẽ an toàn nếu được sử dụng thích hợp nhưng có thể hại nếu vượt liều lượng cho phép.
Bản Tiếng Anh
Lowering the temperature
If the temperature is high (greater than 38 C/101 F) you may wish to bring it down. This may be achieved by taking off all your child’s clothes, leaving him uncovered and giving him plenty of cold drinks. This does not mean that the child should be exposed to a draught. He should be in a room of average temperature, but preferably not one which is artificially heated. Junior aspirin or paracetaniol will also bring down his temperature but take care that the appropriate dose for age is given that the drug is not used too frequently. These drugs when used appropriately are safe, but are harmful if more than the recommended amount is given.
Source:Làm hạ nhiệt độ(lowering the temperature) trang 32,33 Nguyễn Thành Tâm, Tuyển chọn các bài luyện dịch Việt Anh theo chủ điểm (Selections of VietNamese-English Translation in focus), chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em (Caring for children’s health).
Đoạn dịch có sự lựa chọn từ hay, chính xácvà dễ hiểu. Điều đó giúp người đọc nắm được các thông tin dễ dàng.Đặc điểm này được thể hiện qua các chi tiết sau:
“Cao hơn 38 độ C/101 độ F” nếu dịch là (higher than 38 C/101 F) sẽ không hay vì có sự lập lại từ. Rất hay khi người dịch dịch là “greater than 38 C/101 F”.“Bạn có thể” nếu dịch là “you can” thì không hay vì ở đây có nghĩa là có thể bạn muốn nên người dich dùng “you may wish” rất hay và hợp lý.“Hạ xuống” nếu dich là “lower” cũng đúng nhưng người dịch không mốn lập lại từ vì thế sử dung “bring...down” em thấy lạ nhưng cũng thể hiện được ý “hạ xuống”.Qua đó cho chúng ta thấy nên sử dụng nhiều từ khác nhau để diễn đat cùng nghĩa dể tránh sự lập lại, bài văn sẽ không hay.“Thực hiện” nếu dịch là “carry out” thì không hay . Ở đây người dịch sử dụng “achieve” em nghĩ rất hay vì nó vừa có nghĩa là thực hiện vừa có ý thành công .Chỉ một từ mà vừa thể hiện được hành động vừa thể hiện được kết quả. Nó làm cho người đọc cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện.“This does not mean that the child should be exposed to a draught.”.Câu này giúp cho bài dịch thêm rõ ràng. Tuy nhiên, trong bản Tiêng Việt em không thấy đề cập đến ý này.“Nhưng tốt nhất là không sưởi ấm nhân tạo” được dịch là “but preferably not one which is artificially heated” nếu là em em sẽ dịch là “the best is not one which is artificially heated” lúc này câu văn sẽ luộm thuộm hơn, mặc dù “preferably”rất lạ nhưng nó đã thể hiện được ý của bản Tiếng Việt vì “preferably” có nghĩa là “tốt nhất hay ưu tiên hàng đầu”.“Nhưng phải thận trọng về liều lượng đúng với tuổi” có nghĩa là “nhưng phải thận trọng khi chúng ta đưa liều lượng đúng với tuổi” và được dịch là “but take care that the appropriate dose for age is given” em thẩy rất hay và chính xác.
Tóm lại đọan dịch này hay thể hiện được ý của bản Tiếng Viêt, đồng thời giúp người đọc dễ hiểu.